Monthly Archives: Lipiec 2014

Sposoby przekazywania ciepła

Konwekcja  Jest jednym z kilku mechanizmów transportu energii cieplnej np. przenoszenie za pomocą dyfuzji molekularnej, dyfuzji turbulencyjnej, adwekcja (przenoszenie, konwekcja) ciepła. Wyróżnia się: Konwekcję swobodną (naturalną)- ruch cieczy lub gazu jest wywołany różnicami gęstości substancji znajdującej się w polu grawitacyjnym. Konwekcję … read more

Produkcja ciepła w skojarzeniu – kogeneracja

Kogeneracja jest  wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu. Energia cieplna w tym przypadku stanowi tzw. ciepło odpadowe, związane z koniecznością schładzania pary wodnej zasilającej turbiny agregatów prądotwórczych. Produkcja energii skojarzonej składa … read more

Spalanie

Definicja spalania Spalaniem nazywamy proces utleniania zachodzący pomiędzy palnymi składnikami paliwa a tlenem z powietrza.  Zewnętrznym  objawem spalania jest wydzielanie się dużych ilości ciepła i powstawanie gazów spalinowych. Najwyższa temperatura spalania występuje przy spalaniu zupełnym, czyli takim przy którym wszystkie … read more

Odprowadzanie spalin

Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych ma na celu ochronę pomieszczeń i przebywających w nich ludzi przed szkodliwym działaniem spalin. Dlatego też wszystkie urządzenia grzewcze powinny mieć sprawne instalacje odprowadzające spaliny na zewnątrz budynku. Wyjątek stanowią tutaj jedynie kuchnie gazowe i piekarniki przeznaczone do … read more

Dobór gazomierza

Dobór gazomierza miechowego sprowadza się najczęściej do ustalenia: minimalnego obciążenia gazomierza – określa najmniejsze dopuszczalne obciążenie gazomierza przy którym błąd pomiaru mieści się w granicach dopuszczalnych przez warunki legalizacyjne, maksymalnego obciążenia gazomierza – jest to maksymalny przepływ gazu przez gazomierz który może … read more