Monthly Archives: Sierpień 2014

Nawiewnik okienny ciśnieniowy

Rozwiązaniem zapewniającym doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza, niezbędnej do sprawnego wentylowania budynku jest stosowanie specjalnych nawiewników. Są to niewielkie, najczęściej nieskomplikowane urządzenia przeznaczone do montażu w oknach lub w ścianach budynku. Nawiewnik okienny ciśnieniowy wyposażony jest w samoczynnie działający regulator przepływu (reagujący … read more

Elementy systemu dystrybucji gorącego powietrza

Rury W systemie DGP stosuje się głownie elastyczne rury aluminiowe, które dzięki swoim właściwością – giętkości i możliwości rozciągania umożliwiają zmianę kierunku przebiegu instalacji bez konieczności montowania. W nieogrzewanych pomieszczeniach (np. na nieużytkowym poddaszu) rury te wymagają izolacji cieplnej otuliną z wełny … read more

Projektowanie instalacji parowych

Kolejność postępowania przy projektowaniu instalacji: Obliczenie strat ciepła pomieszczeń, dobór i rozmieszczenie grzejników, dobór i rozmieszczenie źródła ciepła Rozmieszczenie pionów na rzutach kondygnacji, rozmieszczenie pionów na rzucie piwnicy (analogicznie do rozmieszczenia na rzutach kondygnacji), rozprowadzenie przewodów w piwnicy oraz podłączenie instalacji do źródła … read more

Grzejniki łazienkowe

Grzejniki łazienkowe to najczęściej grzejniki rurkowe. Miedziane lub stalowe zwykle mają postać mocowanej do ściany drabinki lub rzadziej jednego długiego odcinka kilkakrotnie wygiętej rury. Obok zwykłych prostokątnych, są owalne albo o innych niestandardowych kształtach. Zbudowane są z pionowych przewodów rozdzielających … read more

Projektowanie ogrzewania podłogowego

Założenia wstępne maksymalna temperatura podłogi dla strefy pobytowej 29°C, dla strefy brzegowej 35°C, w łazience 33°C minimalna prędkość przepływu wody w wężownicy v=0,15 m/s temperatura wody zasilającej 35-55°C maksymalny spadek temperatury wody dla strefy pobytowej Δt = 10 K, w strefie brzegowej … read more

Ogrzewanie podłogowe dla pomieszczeń bez strefy brzegowej

Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406 oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego (z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej)  Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta, a następnie odczytać z tabeli 5 odpowiadającą jej wartość Rλ oporu cieplnego … read more