Bezpieczna odległość od zbiorników gazu

Bezpieczna odległość od zbiorników gazu [m]
Pojemność wodna zbiornika dm3 Zbiorniki naziemne Zbiorniki podziemne
Od budynków posesji lub źródeł ognia Między zbiornikami Od budynków posesji lub źródeł ognia do Między zbiornikami
Zaworu poboru gazu zbiornika
Do 500 2,5 1,0 2,5 0,3 0,5
500 do 3000 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0
3000 do 5000 5,0 1,0 5,0 3,0 1,5
5000 do 10000 7,5 1,5 7,5 3,0 1,5

Odległości podane w tablicy mogą być zmniejszone przez zastosowanie przegrody ogniowej o odporności 60 min.

podziemny_zbiornik_lpg_minimalne_odleglosci

Źródło:
1) murator

Dodaj komentarz