Elementy i budowa instalacji gazowej

Podstawowe elementy instalacji gazowej:

 • rury (przewody), których zadaniem jest bezpieczny transport i rozprowadzanie gazu pod odpowiednim ciśnieniem;
 • łączki i kształtki, których zadaniem jest zmiana kierunku przewodów, łączenie odcinków, łączenie większych średnic z mniejszymi lub łączenie więcej niż dwóch rur.
  Do zmiany kierunku służą kolana (90° i 45°) i łuki gięte.
  Do łączenia więcej niż  dwóch rur służą trójniki i czwórniki;
  Do redukcji średnic służą dwuzłączki (łączenie przewodów;
  Do kompensacji różnic między rozstawem króćców starych i nowych typów gazomierzy służą łączniki adaptacyjne;
 • reduktory ciśnienia – urządzenia obniżające ciśnienie gazu w sieci;

reduktor cisnienia

 • armatura regulacyjna – kurki kulowe umożliwiające odcięcie przepływu gazu; zawory odcinające, które mogą współpracować z detektorami gazu;

kurek kulowy

 • armatura ochronna – filtry do gazu;
 • armatura rewizyjna – tzw. wyczystki, czyli trójniki rewizyjne zakryte zaślepką – do inspekcji rur gazowych;
 • gazomierze – przyrządy pomiarowe do zużycia gazu;

gazomierz

 • armatura czerpalna – szybkozłącza składające się z kurka i przewodu elastycznego, służące do podłączenia kuchenek gazowych;

szybkozłacze

 • w przypadku kotła gazowego lub podgrzewacza – przewody spalinowe, które łączą odbiornik gazowy z kominem.

Budowa instalacji gazowej

Typowa instalacja gazowa w budynku mieszkalnych ma układ przedstawiony na poniższym rysunku. Instalacja rozpoczyna sie kurkiem głównym umieszczonym na zewnątrz budynku,  a kończy przyborami gazowymi. Zasady montażu instalacji gazowej omawia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

budowa

 

źródło:
1) www.instsani.pl
2) www.e-instalacje.pl

Dodaj komentarz