Gazomierze

Gazomierze są urządzeniami służącymi do pomiaru objętości przepływającego gazu w instalacji lub sieci gazowej. W zależności od budowy i zasady działania gazomierze dzielą się na:

  • miechowe
  • rotorowe
  • turbinowe
  • ultradźwiękowe
  • laboratoryjne

a ze względu na zastosowanie, na:

  • gazomierze domowe
  • gazomierze przemysłowe

Gazomierze miechowe
Są popularnym rozwiązaniem stosowanym w domkach jedno – i wielorodzinnych, a także małych zakładach produkcyjnych. Zbudowane są ze stalowej blaszanej obudowy wewnątrz której znajdują się dwie przepony powietrzne wykonane ze skóry lub syntetyku, (tzw. miechy). Podczas pracy miechy naprzemian wypełniają się gazem, przy czym napełnianie się jednego miecha powoduje opróżnianie (wyciskanie gazu) z drugiego miecha. Ruchy miechów przenoszone są za pomocą korbowodu na urządzenie zliczające przepływ gazu.

     Gazomierze miechowe produkowane są na nominalne obciążenie gazem od 1,6-160m³/h,  wykonywane są jako:

  • jednokróćcowe
  • dwukróćcowe

Gazomierze rotorowe
Przepływ gazu przez komorę pomiarową wymusza ruch rotorów, których obrót jest przenoszony przez sprzęgło magnetyczne i system przekładni do główki liczydła. Informacja o ilości gazu, który przepłynął przez gazomierz jest wskazywana na sumatorze (liczydle mechanicznym). 

176528

Gazomierze turbinowe
Gazomierz turbinowy działa na zasadzie proporcjonalności prędkości obrotowej wirnika turbiny do prędkości liniowej, a więc i strumienia objętości przepływającego gazu w określonym zakresie wielkości przepływu. Zakres ten wynika z praw mechaniki płynów oraz cech konstrukcyjnych gazomierzy. Mechanizm liczydła dokonuje sumowania objętości, która przepłynęła przez gazomierz, a liczydło wskazuje wartość tej sumy.

gaztur01
turbinowy

Gazomierze ultradźwiękowe
Gazomierze ultradźwiękowe produkowane są w trzech wersjach. Dwie pierwsze stosuje się w układach regulacji – jedna z nich przystosowana jest do montażu na istniejącym gazociągu (hot tapping), a druga wykonywana w postaci „szpulki” do montażu kołnierzowego. Trzecia wersja służy do rozliczeń i jest wykonana w podwyższonym reżimie dokładności.
ultradzwiekowy

Gazomierze laboratoryjne
Gazomierz doświadczalny mokrego typu jest gazomierzem bębnowym. Pracuje on wg zasady wyporności z cieczą manometryczną, która oddziela wejście od wyjścia. W centrum gazomierza gaz wprowadzany jest do bębna. Dzięki spadkowi ciśnienia powstającego przy poborze gazu bęben po pokonaniu hamującego tarcia zaczyna się kręcić. Bęben podzielony jest na komory pomiarowe. Są one podczas obracania tak długo napełniane gazem, aż zanurzą się w cieczy manometrycznej i otwór wlotu gazu zostanie zamknięty. Przy dalszym obracaniu się bębna zwalniane jest wyjście i ciecz manometryczną wypiera gaz w komory. Przy każdym obrocie bębna zostają zatem wypchnięte objętości odpowiadające liczbie komór pomiarowych. Objętość łączna gazomierza odpowiada sumie objętości wszystkich komór pomiarowych.

lab

źródło:
1) www.intergaz.eu
2) www.instsani.pl

Dodaj komentarz