Głowice termostatyczne

Wymogi prawne

W regulacjach prawnych dotyczących instalacji centralnego ogrzewania możemy znaleźć wytyczne do stosowania dotyczące głowic termostatycznych nazywanych regulatorami dopływu ciepła. Przepisy znajdują się w Dzienniku Ustaw nr 75 pozycja 690 z roku 2002 z późniejszymi zmianami. Cytując dosłownie tekst, stwierdza się jednoznacznie, co następuje:
„Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze.

Paragraf 134 ustęp 4. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być wyposażone w regulatory dopływu ciepła…
Paragraf 134 ustęp 5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię elektryczną, regulatory dopływu ciepła powinny działać automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zamontowane…
Paragrafy 134 ustęp 6. Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej niż obliczeniowa, przy czym nie niższej niż 16oC w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20oC i wyższej.
…”

Z przytoczonego tekstu ustawy wynika jednoznacznie, że powinno się stosować głowice termostatyczne w każdym pomieszczeniu w obiekcie, w którym znajdują się grzejniki.

Wymogi międzynarodowe

Aby pomóc klientom indywidualnym w zakupie głowicy termostatycznej danego producenta został wprowadzony na rynek polski system oznaczenia takiego elementu zwany TELL (thermostatic efficiency label – ocena efektywności produktu). Jest to podział na klasy jakościowe od A do F, gdzie klasa A wskazuje na najbardziej ekonomiczny i efektywny produkt. Oczywiście w przyznawaniu kategorii istotne są następujące kryteria:

  • wpływ temperatury wody,
  • histereza,
  • czas zamykania,
  • wpływ różnicy ciśnień.

Głowica termostatyczna KBudowa i zasada działania głowicy termostatycznej

Czujnik cieczowy lub gazowy 2 przy wzroście temperatury w pomieszczeniu zwiększa swoją objętość i powoduje poprzez zabezpieczenie przeciążeniowe 3 działanie dławnicy 5 umieszczonej we wkładce zaworowej 6. Dławnica jest to nic innego jak trzpień grzybka zaworu termostatycznego, który przymyka się lub otwiera, powodując zmniejszenie lub zwiększenie przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik, a w konsekwencji obniżenie lub podwyższenie temperatury w danym pomieszczeniu.

Głowice-termostatyczne_-rys_2Rodzaje głowic termostatycznych

Głowica z czujnikiem wbudowanym

Jest to typowa głowica, składająca się ze sprężyny i mieszka, za pomocą którego można ustawić żądaną wartość temperatury. Wbudowany mieszek z gazem lub cieczą służy jako czujnik temperatury. Można ją stosować w przypadku, gdy jest zamontowana w głównej masie powietrza wypełniającego pomieszczenie i nie jest narażona na bezpośrednie promieniowanie z grzejnika ani na prądy konwekcyjne ciepłego powietrza z rur, które to mogłyby negatywnie wpłynąć na pomiar temperatury. c3JjPS9pbWFnZXMvNy8wLzgvNzM3MDgtb3ZlbnRyb3BfMy5qcGcmYWRkPTIyNXgyMjV4ZmZmZmZm_src16010ba2e9314e2aa3ee17f13954dea5

Głowica z czujnikiem wyniesionym

Podobna do poprzedniej z taką różnicą, że element wykonujący pomiar temperatury jest na zewnątrz a połączenie z mieszkiem odbywa się za pomocą specjalnej kapilary. Stosuje się ją w przypadku, gdy warunki cieplne w pomieszczeniu różnią się od tych w miejscu zamontowania głowicy wraz z zaworem termostatycznym, np. gdy urządzenie grzewcze jest zasłonięte firanką lub grubą kotarą lub gdy znajduje się we wnęce ściennej 

270410ferro2

Element do zdalnego ustawiania temperatury

Składa się on ze specjalnego adaptera połączonego rurką kapilarną z pokrętłem, na którym użytkownik nastawia żądaną wartość oraz znajduje się także czujnik temperatury. Stosowany jest on w momencie, gdy byłby w sposób bardzo utrudniony zwykły dostęp do głowicy, gdy grzejnik schowany jest za osłoną lub montaż urządzenia grzewczego determinuje zastosowanie elementu nastawczego na zewnątrz. Samo pokrętło montowane jest w niedalekiej odległości, która jest uzależniona od długości przewodu z kapilarą, na ścianie w łatwo dostępnym miejscu. Bardzo często taki element można spotkać przy grzejniku kanałowym bez wentylatora, w którym sterowany jest tylko i wyłącznie przepływ czynnika grzewczego w zależności od panującej temperatury

Głowice-termostatyczne_-rys_11

Wzmocniona głowica

Jest to głowica w specjalnej obudowie, która chroni ją w dużym stopniu przed wszystkimi uszkodzeniami mechanicznymi. Wyposażona jest w zabezpieczenia przed kradzieżą oraz możliwość ograniczenia lub blokowania zakresu regulacji temperatury. Przede wszystkim montowane są one w pomieszczeniach ogólnodostępnych, tj. klatki schodowe, korytarze oraz w budynkach użyteczności publicznej.

glowica-termostatyczna-b-wzmocniona-biala-heimeier-2500-00-500

źródło:
1) www.instalreporter.pl
2) www.rynekinstalacyjny.pl

Dodaj komentarz