Bez kategorii

Rury kamionkowe

Rury kamionkowe znane są już od kilku tysięcy lat, po raz pierwszy zostały zastosowane na terenie dzisiejszej Syrii 3500 lat p.n.e. Wypalane z gliny  do dzisiaj są cennym i często niezastąpionym materiałem o bardzo dużej żywotności i odporności chemicznej. Obecnie … read more

Rury żeliwne

Żeliwo jest stopem żelaza i węgla, o wysokiej zawartości grafitu rozłożonego w osnowie w postaci drobnych płytek. Udział węgla wynosi ponad 2% (stopy tych samych pierwiastków o  niższej zawartości węgla to stale). Dzięki tej strukturze żeliwo jest materiałem trwałym, szczelnym, wytrzymałym, odpornym … read more

Rodzaje tworzyw sztucznych stosowanych do produkcji rur

Polimery syntetyczne można podzielić na trzy podstawowe grupy: 1. polimery termoplastyczne – charakteryzujące się możliwością odwracalnego przechodzenia ze stanu stałego w stan plastyczny ; 2. polimery termo- i chemoutwardzalne (tzw. duroplasty), które pod wpływem wysokiej temperatury bądź reakcji chemicznych ulegają … read more

Rury miedziane

Rury dla instalacji wodnych i gazowych produkowane są w trzech stanach, oznaczonych wg normy PN-EN 1057:1999 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane instalacjach sanitarnych i ogrzewczych” (w ślad za normą EN 1175): stanie rekrystalizowanym (miękkim), … read more

Podstawowe cechy materiałów budowlanych

Struktura wewnętrzna Struktura wewnętrzna ma duże znaczenie dla oceny przydatności materiału. Od niej zależy wytrzymałość materiału, odkształcalność, izolacyjność termiczna. Jedną z podstawowych informacji o materiale jest gęstość, określana jako stosunek masy [kg] i objętości [m3]. Niezależnie od właściwości fizyczno-chemicznych szkieletu materiału, … read more

Właściwości dotyczące palności i odporności ogniowej

Palność – cecha określająca zdolność materiału do spalania. Ze względu na palność materiały możemy podzielić na: niepalne – podczas badań w określonych warunkach (wg PN-B-02862) nie ulegają procesowi spalania zdefiniowanemu przez znormalizowane kryteria, palne – materiały, które nie zostały zaliczone do materiałów … read more

Gaśnice

W zależności od rodzaju środka gaśniczego, zawartego w gaśnicy, wyróżnia się następujące typy gaśnic: gaśnice płynowe, gaśnice pianowe, gaśnice proszkowe, gaśnice śniegowe CO2, gaśnice halonowe. Przy doborze sprzętu gaśniczego powinny obowiązywać następując zasady: do gaszenia pożarów grupy A stosuje się … read more

Odbiór techniczny instalacji wodociągowej

Przed czynnościami odbiorowymi instalacji następuje jej płukanie i dezynfekcja. Do płukania stosowana jest woda wodociągowa o jakości wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. Czynność trwa do czasu, kiedy wypływająca woda z armatury czerpalnej jest czysta według oceny wzrokowej. Do dezynfekcji stosowany … read more