Gaz

Zasady montażu gazomierzy

Przepisy ogólne § 166. 1. Urządzenia pomiarowe zużycia gazu, zwane dalej „gazomierzami”, powinny być zainstalowane oddzielnie dla każdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniać łatwy dostęp do ich kontroli lub wymiany. 3. Przed każdym gazomierzem należy zainstalować … read more

Gazomierze

Gazomierze są urządzeniami służącymi do pomiaru objętości przepływającego gazu w instalacji lub sieci gazowej. W zależności od budowy i zasady działania gazomierze dzielą się na: miechowe rotorowe turbinowe ultradźwiękowe laboratoryjne a ze względu na zastosowanie, na: gazomierze domowe gazomierze przemysłowe … read more

Przyłącze gazowe

Zasady montażu przyłączy regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przyłącza średniego ciśnienia z późniejszymi zmianami. § 159. 1. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci … read more

Gaz płynny

Gdy okazuje się, że nie mamy dostępu do gazu z sieci, a cenimy sobie nade wszystko wygodę użytkowania, stajemy przed wyborem sposobu ogrzewania naszego domu. Okazuje się, że doskonalą alternatywą dla gazu ziemnego jest gaz płynny LPG. Gaz płynny to mieszanina propanu i … read more