Gaz

Sieć a instalacja gazowa

Sieć gazowa jest własnością dostawcy gazu. Pod nazwą „sieć” ukrywają się rury, armatura (uzbrojenie) i urządzenia wodne, które znajdują się poza budynkiem( granicami nieruchomości). Podstawowego podziału sieci gazowej można dokonać uwzględniając jej funkcję, ciśnienie i układ. Sieć gazowa ma następującą hierarchię: wysokiego … read more

Podział paliw gazowych

Paliwa gazowe to mieszanina gazów palnych i gazów niepalnych. Do składników palnych mieszanek gazowych należą: metan CH4, tlenek węgla CO, wodór H2, w mniejszych ilościach amoniak NH3 i wyższe węglowodory o wzorze ogólnym CnHm. Jako składniki niepalne, tzw. balast, występują najczęściej: dwutlenek węgla … read more

Jednoczesność poboru gazu

Współczynnik t jednoczesności poboru gazu dla małych grup odbiorców Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik n t n t n t n t 1 1,000 16 0,235 40 0,147 100 0,091 2 0,697 18 … read more