Gaz

Podział paliw gazowych

Paliwa gazowe to mieszanina gazów palnych i gazów niepalnych. Do składników palnych mieszanek gazowych należą: metan CH4, tlenek węgla CO, wodór H2, w mniejszych ilościach amoniak NH3 i wyższe węglowodory o wzorze ogólnym CnHm. Jako składniki niepalne, tzw. balast, występują najczęściej: dwutlenek węgla … read more

Jednoczesność poboru gazu

Współczynnik t jednoczesności poboru gazu dla małych grup odbiorców Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik n t n t n t n t 1 1,000 16 0,235 40 0,147 100 0,091 2 0,697 18 … read more