Tablice

Maksymalne temperatury płomienia gazów palnych

Maksymalne temperatury płomienia gazów palnych

Rodzaj gazu w
mieszaninie z
powietrzem
Zawartość gazu w
mieszaninie z powietrzem
[% obj.]
Maksymalna temperatura
płomienia
[°C]
Acetylen 9 2325
n-Butan 3,2 1895
Butan 3,2 1900
Butylen 3,45 1930
Metan 10,0 1830
Propan 4,2 1725
Etan 5,8 1895
Etyllen 7,0 1975

More from Tablice

Jednoczesność poboru gazu

Współczynnik t jednoczesności poboru gazu dla małych grup odbiorców Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik Liczba odbiorców Współczynnik n t n t n t n t 1 1,000 16 0,235 40 0,147 100 0,091 2 0,697 18 … read more