Oczyszczanie ścieków

Rodzaje osadników gnilnych

Osadniki gnilne wykonywane są z tworzyw sztucznych (najczęściej polietylenu wysokiej gęstości PE-HD) lub z żelbetu. Na końcu osadnika umieszczony jest zazwyczaj filtr zabezpieczający przed wypływem zanieczyszczeń, które tworzą kożuch na powierzchni ścieków. Osadniki posiadają właz z pokrywą do usuwania osadu. Do małych oczyszczalni ścieków stosuje się zazwyczaj zbiorniki jednokomorowe, które mogą mieć w środku jedno lub dwa przewężenia na obwodzie, albo zbiorniki dwukomorowe. Jeżeli w osadniku nie ma zainstalowanego filtra, należy zamontować go bezpośrednio za zbiornikiem.

 Poprawie skuteczności działania osadnika gnilnego służy:

  • zwiększenie jego pojemności;
  • podział na połączone szeregowo komory (lub odrębne zbiorniki);
  • wykorzystanie preparatów zawierających bakterie, przyspieszające rozkład ścieków.

Zastosowanie tych metod sprawia, że ścieki trafiające do drenażu lub innego rodzaju oczyszczalni są znacznie czystsze. Ponadto skład ścieków trafiających do dalszego etapu oczyszczania jest niemal stały. W zbiornikach jednokomorowych, zwłaszcza tych najmniejszych (np. 1,5 m3), dochodzi do dużych wahań stężenia zanieczyszczeń – w zależności od chwilowego dopływu świeżych ścieków.

osadnik

źródło:
1) www.budujemydom.pl
2) www.instsani.pl

More from Oczyszczanie ścieków

Studzienka chłonna

Studzienka chłonna służy do odprowadzania ścieków wstępnie oczyszczonych jak i ścieków deszczowych bezpośrednio do gruntu. Wybór studni chłonnej ma uzasadnienie w przypadku: płytko posadowionej warstwy nieprzepuszczalnej poniżej której znajduje się warstwa przepuszczalna gruntu małej powierzchni działki uniemożliwiającej zastosowanie drenażu rozsączającego  Są … read more

Oczyszczanie ścieków

Metody oczyszczania ścieków sanitarnych pochodzących z gospodarstw domowych zależą od wielu czynników, jak: ilość odprowadzanych ścieków w ciągu doby, miesiąca cykliczność odprowadzania ścieków (np. działka letniskowa, dom mieszkalny), charakter odprowadzanych ścieków (zawartość części pływających, zawartość tłuszczów) skład i budowa geologiczna … read more

Rozdrabniarki do mechanicznego oczyszczania ścieków

Rozdrabniarki to urządzenia które rozdrabniają duże części zanieczyszczeń mechanicznych, umożliwiając wprowadzenie tych zanieczyszczeń do osadników lub bezpośrednio do komór fermentacyjnych. Taka przeróbka skratek wprowadza do­datkową korzyść, jaką jest dodatkowa ilość gazu pofermentacyjnego. Rozdrabniarki niezatopione Są urządzeniami wydzielonymi, do których doprowadza się … read more

Sita do mechanicznego oczyszczania ścieków

Sita zatrzymują zawiesiny o wymiarach cząstek o średnicy powyżej 5 mm. Unieszkodliwia się je np. przez kompostowanie lub fermentację. W niektórych mniejszych oczyszczalniach ścieków zamiast osadników wstępnych lub piaskowników stosuje się właśnie sita, na których odbywa się proces ce­dzenia zanieczyszczeń. Zastosowanie … read more

Kraty do mechanicznego oczyszczania ścieków

Kraty w procesie oczyszczania ścieków służą do usuwania ze ścieków zawiesin i ciał pływających o dużych wymiarach. Powstające osady nazywane są skratkami, które po higienizacji składuje się na terenie do tego przygotowanym lub mogą stanowić dodatek w procesie kompostowania. Generalnie kraty … read more