Kanalizacja

Zasady montażu muszli ustępowych stojących

Dokładne wypłukanie miski ustępowej wymaga doprowadzenia wody pod odpowiednim ciśnieniem i w wystarczającej ilości. Z rozwiązań dostępnych obecnie na rynku projektant, jak i monter może wybierać pomiędzy: dolnopłukiem górnopłukiem zaworem ciśnieniowym. Podejście pod dolnopłuk Pod pojęciem dolnopłuk należy rozumieć zarówno … read more

Połączenie przykanalika z siecią kanalizacyjną

Połączenia przykanalika z kolektorem sanitarnym może być wykonane za pomocą: studzienki kanalizacyjnej przyłącza siodłowego (wcinki) Należy przy tym pamiętać o następujących zasadach: wcinka musi być wykonana możliwie wysoko, powyżej poziomu ścieków, do obliczeń można przyjąć, że kanał wypełnia się w … read more

Prowadzenie rur kanalizacyjnych – ławy fundamentowe

Przejście pod ławą fundamentową Stosowane jest głównie w przypadku budynków niepodpiwniczonych. Rura kanalizacyjna prowadzona pod ławą powinna być zabezpieczona przed osiadaniem fundamentu przez wykonanie rury osłonowej o minimalnej średnicy równej DN+100mm (W praktyce dla przykanalików średnicy 160 mm stosuje sie … read more