Kanalizacja

Oczyszczanie biologiczne ścieków

Oczyszczanie biologiczne ścieków polega na utlenianiu zawartych w ściekach zanieczyszczeń biologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zachodzi przy pomocy drobnoustrojów i bakterii i prowadzone jest w specjalnych zbiornikach np. komorach osadu czynnego, złożach biologicznych,  oczyszczalnie hydrobotaniczne, stawy biologiczne. Metody oczyszczania biologicznego … read more

Organizmy saprobowe

Okrzemki– jednokomórkowe mikroskopijne glony, unoszą się swobodnie w wodzie lub sa przyklejone do kamieni Orzęski (dawniej zwane wymoczki)- mikroorganizmy zwierzęce wyposażone w szereg charakterystycznych rzęsek na całym ciele ułatwiających poruszanie i zdobywanie pokarmu. Pantofelek – przykład orzęsek Wrotki (Rotifera, syn. Rotatoria) są to … read more

Wskaźniki jakościowe ścieków

Mętność – spowodowana rozpraszaniem i adsorbowaniem światła widzialnego przez substancje znajdujące się w ściekach; często zamiast mętności oznacza się przeźroczystość (tj. grubość warstwy ścieków, przez którą można odczytać druk lub podziałkę wzorcową), Barwa – podaje się ją zwykle opisowo lub jako tzw. … read more

Podział i charakterystyka ścieków

W ustawie o prawie wodnym można znaleźć definicje rodzajów ścieków. Każdy z nich rożni się przede wszystkim drogą powstawania ale i składem. Konkretnie ustawodawca wyróżnia: ścieki bytowe ścieki komunalne ścieki przemysłowe Ścieki bytowe są wynikiem ludzkiego metabolizmu i normalnego funkcjonowania … read more

Obliczenia strat hydraulicznych w rurociagach – instalacje wodne

OBLICZANIE STRAT HYDRAULICZNYCH W RUROCIĄGACH (CIECZE) STRATY CIŚNIENIA W RUROCIĄGACH Straty liniowe są to straty ciśnienia na długości przewodu, wywołane tarciem wewnętrznym płynu oraz tarciem przepływającej cieczy o wewnętrzną stronę ściany przewodu. Dla przewodów rurowych uznawanych za chropowate, straty liniowe … read more