Zasady montażu instalacji

Zasady montażu muszli ustępowych stopowych

Muszle tureckie, nazywane są również muszlami stopowymi lub kucanymi.  Wykonane są z żeliwa, stali emaliowanej bądź stali nierdzewnej. Montowane są nisko nad podłogą lub nawet na poziomie podłogi. W przeciwieństwie do muszli ceramicznych stojących lub wiszących, nie posiadają w swojej budowie … read more

Zasady montażu muszli ustępowych stojących

Dokładne wypłukanie miski ustępowej wymaga doprowadzenia wody pod odpowiednim ciśnieniem i w wystarczającej ilości. Z rozwiązań dostępnych obecnie na rynku projektant, jak i monter może wybierać pomiędzy: dolnopłukiem górnopłukiem zaworem ciśnieniowym. Podejście pod dolnopłuk Pod pojęciem dolnopłuk należy rozumieć zarówno … read more

Połączenie przykanalika z siecią kanalizacyjną

Połączenia przykanalika z kolektorem sanitarnym może być wykonane za pomocą: studzienki kanalizacyjnej przyłącza siodłowego (wcinki) Należy przy tym pamiętać o następujących zasadach: wcinka musi być wykonana możliwie wysoko, powyżej poziomu ścieków, do obliczeń można przyjąć, że kanał wypełnia się w … read more

Zasady włączania przykanalików do studzienki kanalizacyjnej

Studzienki kanalizacyjne na przykanalikach należy stosować: – przy granicy nieruchomości – zmiany kierunku i kąta nachylenia kanału – zmiany średnicy kanału – połączenia z siecią kanalizacyjną – na odcinkach prostych w odległościach nie większych niż co 35m dla kanałów o … read more

Prowadzenie rur kanalizacyjnych – ławy fundamentowe

Przejście pod ławą fundamentową Stosowane jest głównie w przypadku budynków niepodpiwniczonych. Rura kanalizacyjna prowadzona pod ławą powinna być zabezpieczona przed osiadaniem fundamentu przez wykonanie rury osłonowej o minimalnej średnicy równej DN+100mm (W praktyce dla przykanalików średnicy 160 mm stosuje sie … read more