Instalacje centralnego ogrzewania

Ogrzewanie powietrzne – zalety, wady, koszty

Zalety i wady System ogrzewania powietrznego zapewnia nam prawidłowe parametry czynników komfortu jakimi są: temperatura w pomieszczeniu wilgotność jakość powietrza Dodatkowo oferuje nam funkcjonalność w ramach której możemy realizować ogrzewanie, wentylację z odzyskiem ciepła, klimatyzację oraz nawilżanie i osuszanie.Różnica w kosztach … read more

Ogrzewanie powietrzne

Ogrzewanie powietrzne od lat zyskuje zwolenników, a obecnie stanowi istotny udział w ogólnej liczbie instalacji grzewczych wykonywanych w nowoczesnych domach. Ci, którzy decydują się na instalację ogrzewania nadmuchowego, doceniają m.in. niskie koszty eksploatacji ogrzewania powietrznego, a jednocześnie pełną automatyzację jego pracy. … read more

Uzbrojenie instalacji parowej

Instalacje parowe zawsze powinny być wykonywane tak, by zostało wyeliminowane tworzenie się wody kondensacyjnej lub, aby powstające skropliny zostały usuwane z układu przewodów rurowych. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uderzeń wody kondensacyjnej, które mogą prowadzić do powstania uszkodzeń elementów składowych instalacji, … read more

Ogrzewanie parowe

Przepisy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  zabrania stosowania ogrzewań parowych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Przepis ten również określa, aby temperatura czynnika grzejnego w instalacjach ogrzewania dla tego typu pomieszczeń nie … read more

Zasady montażu przewodów parowych

Przewody parowe powinny być prowadzone powyżej linii ciśnień, jeżeli jest to możliwe – ze spadkiem w kierunku przepływu pary (0,3-0,5%). Ze względu na wykraplający się w przewodach kondensat należy zapewnić właściwe odwodnienie przewodów. W przypadku przewodów parowych nieizolowanych odległości pomiędzy kolejnymi … read more