Kolektory słoneczne

Co to jest energia słoneczna?

Energia słoneczna to energia pozyskiwana z bezpośredniego oraz rozproszonego (odbitego) promieniowania słonecznego. Maksymalną mocą jaką można uzyskać bezpośrednio z energii słonecznej na jednym metrze kwadratowym jest tzw. stała słoneczna, która wynosi średnio 1 367 W/m2 i jest mocą promieniowania słonecznego docierającą do zewnętrznej warstwy … read more