Ogrzewanie płaszczyznowe

Projektowanie ogrzewania podłogowego

Założenia wstępne

 • maksymalna temperatura podłogi dla strefy pobytowej 29°C, dla strefy brzegowej 35°C, w łazience 33°C
 • minimalna prędkość przepływu wody w wężownicy v=0,15 m/s
 • temperatura wody zasilającej 35-55°C
 • maksymalny spadek temperatury wody dla strefy pobytowej Δt = 10 K, w strefie brzegowej Δt=6 K (dla strefy brzegowej ogrzewanej oddzielną wężownicą)
 • maksymalne opory przepływu w pojedynczej wężownicy Δpmax=20 kPa
 • maksymalna długość wężownicy l=120 mb

Wskazówki do projektowania

 • minimalna grubość płyty grzejnej 0,065 m
 • minimalna odległość ułożenia wężownic od ściany pomieszczenia 0,15 m
 • rozstaw rur (moduł „a”) w strefie brzegowej przyjmuje się 0,10 lub 0,15 m a w strefie pobytowej 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 m
 • dane w tablicach zawartych w artykułach dotyczących ogrzewania podłogowego dla pomieszczeń bez lub ze strefą brzegową można interpolować
 • szerokość strefy brzegowej 0,60-1,00 m
 • w tablicy poniżej podano dane dla wykładzin podłogowych o oporach cieplnych Rλ = 0,02; 0,05 i 0,09 m2K/W

wykładzina

źródło:
1) www.instsani.pl

More from Ogrzewanie płaszczyznowe

Ogrzewanie podłogowe dla pomieszczeń bez strefy brzegowej

Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406 oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego (z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej)  Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta, a następnie odczytać z tabeli 5 odpowiadającą jej wartość Rλ oporu cieplnego … read more

Ogrzewanie podłogowe dla pomieszczeń ze strefą brzegową

Obliczyć zapotrzebowanie ciepła Q dla danego pomieszczenia wg PN-B/94-03406 oraz podać powierzchnię F i kształt podłogi wg projektu architektonicznego (z uwzględnieniem zabudowy wewnętrznej) Dobrać wykładzinę podłogową wg życzeń klienta a następnie odczytać z tabeli odpowiadającą jej wartość oporu cieplnego Wstępnie założyć … read more

Układy sterujące systemem przeciwoblodzeniowym

Duża moc elektryczna pobierana przez systemy przeciwoblodzeniowe powoduje, że ich skuteczność i energooszczędność w dużej mierze zależy od układów sterujących, w skład których wchodzi: czujnik zewnętrzny i regulator. Czujniki Na bieżąco analizują stan ochranianej powierzchni przekazując dane do regulatora. W … read more

Zasady montażu systemów przeciwoblodzeniowych

Wszystkie instalacje przeciwoblodzeniowe powinny być wyposażane w wyłącznik przeciwporażeniowy. Kable układane w gruncie muszą być każdorazowo oznakowane, np. poprzez wykonanie tabliczki z napisem „uwaga – schody (podjazd) ogrzewany elektrycznie napięciem 230V”. Systemy wykonane dla rynien i pionów spustowych powinny być … read more

Mity i fakty dotyczące ogrzewania podłogowego

Mity Działa na wysokości do 1 metra Rozkład temperatury w całym pomieszczeniu jest zbliżony do idealnego. Temperatura przy podłodze jest nieco wyższa niż pod sufitem. Dzięki temu odczuwamy przyjemne ciepło w nogi, a nie jest nam gorąco w głowę. Zwiększa … read more

Metody wykonania i koszty wodnego ogrzewania podłogowego

Metody wykonania wodnego ogrzewania podłogowego Metoda tradycyjna (mokra) Jest popularna na względu na niższą cenę i wykorzystuje się ją przy zakładaniu ogrzewania na gruncie lub stropie nad parterem.W metodzie tradycyjnej szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby podkład betonowy (przez fachowców … read more