ogrzewanie – projektowanie instalacji centrlanego ogrzewania – grzejnikowego, podłogowego, promienniki

Sposoby przekazywania ciepła

Konwekcja  Jest jednym z kilku mechanizmów transportu energii cieplnej np. przenoszenie za pomocą dyfuzji molekularnej, dyfuzji turbulencyjnej, adwekcja (przenoszenie, konwekcja) ciepła. Wyróżnia się: Konwekcję swobodną (naturalną)- ruch cieczy lub gazu jest wywołany różnicami gęstości substancji znajdującej się w polu grawitacyjnym. Konwekcję … read more

Produkcja ciepła w skojarzeniu – kogeneracja

Kogeneracja jest  wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu. Energia cieplna w tym przypadku stanowi tzw. ciepło odpadowe, związane z koniecznością schładzania pary wodnej zasilającej turbiny agregatów prądotwórczych. Produkcja energii skojarzonej składa … read more

Spalanie

Definicja spalania Spalaniem nazywamy proces utleniania zachodzący pomiędzy palnymi składnikami paliwa a tlenem z powietrza.  Zewnętrznym  objawem spalania jest wydzielanie się dużych ilości ciepła i powstawanie gazów spalinowych. Najwyższa temperatura spalania występuje przy spalaniu zupełnym, czyli takim przy którym wszystkie … read more

Obliczenia strat hydraulicznych w rurociagach – instalacje wodne

OBLICZANIE STRAT HYDRAULICZNYCH W RUROCIĄGACH (CIECZE) STRATY CIŚNIENIA W RUROCIĄGACH Straty liniowe są to straty ciśnienia na długości przewodu, wywołane tarciem wewnętrznym płynu oraz tarciem przepływającej cieczy o wewnętrzną stronę ściany przewodu. Dla przewodów rurowych uznawanych za chropowate, straty liniowe … read more

Pojemność przeponowego naczynia wzbiorczego – obliczenia

WYZNACZENIE POJEMNOŚCI NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO WG PN-B-02414 Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego gdzie: V – pojemność instalacji ogrzewania wodnego, na którą składa się pojemność kotłów lub wymienników, przewodów, grzejników, [m3]. Dla innych płynów objętość ich instalacji. ρ – wg PN gęstość wody … read more

Instalacje c.o. grawitacyjne

Wiadomości wstępne Zasada działania ogrzewania grawitacyjnego polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany gęstości wody wywołanej zmianą jej temperatury (rys.1) Ogrzewanie grawitacyjne może być wykonywane z rozdziałem górnym lub dolnym. Ogrzewanie z rozdziałem dolnym to instalacja, w której przewody rozprowadzające gorącą wodę … read more