wentylacja

Infiltracja

Infiltracja, zaliczana do wentylacji naturalnej, to niekontrolowany, przypadkowy przepływ powietrza, przenikanie przez otwory i nieszczelności w przegrodach zewnętrznych budynku – w ścianach, oknach, dachu. Nadmierna infiltracja powoduje zaburzenia procesu wentylacji – może zmienić oczekiwany przepływ powietrza i zwiększa straty ciepła zimą. … read more

Przewietrzanie – wentylacja uderzeniowa

Przewietrzanie to jedna z form wentylacji naturalnej polegająca na okresowym otwieraniu okien lub innych otworów w przegrodach budowlanych, co powoduje szybką wymianę powietrza. Nazywane jest też wentylacją uderzeniową. Najkorzystniejsze warunki przewietrzania uzyskuje się w pomieszczeniach z oknami uchylnymi, przesuwnymi, obrotowymi. … read more

Wentylacja miejscowa

Zadaniem wentylacji miejscowej jest uchwycenie powietrza o możliwie największym stężeniu zanieczyszczeń, jak najbliżej miejsca ich emisji i przetransportowanie do urządzeń oczyszczających lub usunięcie na zewnątrz tam, gdzie substancje te nie będą ujemnie oddziaływały na otoczenie. Stosowana jest głownie w procesach technologicznych, … read more

Wentylacja hybrydowa

Rozwój techniki oraz zaspokojanie potrzeb inwestorów prowadzi do wykonywania prac i badań mających na celu udoskonalanie systemów wentylacyjnych. Jednym z najnowszych rozwiązań, sprawdzonych i z powodzeniem stosowanych w rożnych typach obiektów jest wentylacja hybrydowa. Dwubiegunowy system wykorzystuje wentylację naturalną  (podczas … read more

Wentylacja pożarowa

Wentylacja pożarowa należy do kluczowych aspektów zarządzania budynkami. Prawidłowo zaprojektowane, sprawdzone podczas testów rozwiązania zapewniają poczucie bezpieczeństwa użytkownikom budynku, jednocześnie pomagając ograniczać do minimum potencjalne straty finansowe powstałe w wyniku pożaru. Zadaniem wentylacji pożarowej jest odcięcie układów wentylacji i klimatyzacji … read more

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna to zespół urządzeń, które za pomocą elektrycznych wentylatorów wymieniają powietrze w obiekcie. Głównymi wadami tych systemów są ich koszty oraz konieczność konserwacji. Do zalet wentylacji mechanicznej zaliczyć można: uzyskanie potrzebnej ilości powietrza niezależność od czynników atmosferycznych możliwość kontroli i regulacji … read more

Skąd bierze się w domu wilgoć?

Jeśli w mieszkaniu panuje zbyt duża wilgotność powietrza oraz brakuje odpowiedniej wentylacji, światło słoneczne ma słaby dostęp, to takie mieszkanie narażone jest na rozwój szkodliwej pleśni i grzybów. Grzybnia nie występuje zazwyczaj w jednym pomieszczeniu. Tworzy rozgałęzienia rozprzestrzeniając się pomiędzy … read more

Kiedy wentylacja mechaniczna?

Jeżeli nie jest wystarczające wentylowanie budynków za pomocą przewietrzania przez okna, względnie w inny sposób naturalny, wtedy konieczne jest stosowanie systemów wentylacji mechanicznej. Aby wyjaśnić w fazie wstępnego projektowania, czy zastosowanie systemów wentylacji mechanicznej jest konieczne, należy odpowiedzieć na następujące … read more