wentylacja

Co to jest wentylacja?

Wentylacja to wymiana powietrza, zwykle pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią na zewnątrz. Każde pomieszczenie w którym przebywają ludzie lub zwierzęta powinno być prawidłowo wentylowane. Powietrze dopływające z zewnątrz zapewnia wymianę powietrza zużytego i zanieczyszczonego na świeże, które jest niezbędne do oddychania … read more