wentylacja

Ile powietrza do wentylacji mieszkania?

Według normy PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania” , strumień objętości powietrza wentylującego dla mieszkań określa się jako sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu i ewentualnie garderoby, w temperaturze wewnętrznej zgodnie … read more

Co to jest wentylacja?

Wentylacja to wymiana powietrza, zwykle pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią na zewnątrz. Każde pomieszczenie w którym przebywają ludzie lub zwierzęta powinno być prawidłowo wentylowane. Powietrze dopływające z zewnątrz zapewnia wymianę powietrza zużytego i zanieczyszczonego na świeże, które jest niezbędne do oddychania … read more