Ciepła woda użytkowa

Orientacyjne koszty elementów,urządzeń i przygotowania c.w.u

Orientacyjne ceny urządzeń i poszczególnych elementów:

 • elektryczny podgrzewacz przepływowy jednoczerpalny – 150-500 zł;
 • elektryczny podgrzewacz przepływowy wieloczerpalny – 500-2500 zł;
 • elektryczny podgrzewacz pojemnościowy – 300- -1000 zł;
 • gazowy podgrzewacz przepływowy – 600-3000 zł;
 • gazowy podgrzewacz pojemnościowy – 1000-15 000 zł;
 • gazowy kocioł dwufunkcyjny – 1800-6000 zł;
 • gazowy kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem – 6000-20 000 zł;
 • zasobnik c.w.u. z wężownicą do kotła c.o. – 400-6000 zł;
 • zasobnik z dwiema wężownicami do kolektorów słonecznych– 3000-8000 zł;
 • kolektory słoneczne z zasobnikiem i niezbędnymi akcesoriami (pakiet dla trzech-czterech osób) – 7000-15 000 zł;
 • pompa ciepła powietrze-woda do c.w.u. – 7000-15 000 zł;
 • przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji c.w.u. – około 150 zł;
 • pompa cyrkulacyjna – 200- -300 zł;
 • rura z tworzywa sztucznego do c.w.u. – 2-4 zł/m;
 • rura miedziana – 15- -20 zł/m;
 • otulina izolacyjna do rur – około 1 zł/m;
 • tester twardości wody – około 200 zł;
 • urządzenie do zmiękczania wody – 3000-4000 zł.

Orientacyjne ceny usług:

 • montaż instalacji wodnej – około 100 zł za punkt;
 • montaż podgrzewacza gazowego – 200-300 zł;
 • montaż podgrzewacza elektrycznego – około 150 zł;
 • montaż kotła – 500-1000 zł;
 • montaż instalacji z kolektorami słonecznymi – około 2000 zł;
 • montaż powietrznej pompy ciepła – około 1000 zł.

Roczne koszty przygotowania c.w.u dla 5-osobowej rodziny zużywającej 175 litrów  o temperaturze 55C w ciągu doby

rys11_2

źródło:
1) www.mieszkajenergooszczednie.pl
2) www.muratordom.pl

More from Ciepła woda użytkowa

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa to woda o podwyższonej temperaturze max. (+55-60°C), przeznaczona do higieny osobistej oraz na potrzeby gospodarstw domowych. Wielkość zużycia c.w.u. zależy od wielu czynników jak: wyposażenia sanitarnego mieszkania, pory roku, pory dnia, przyzwyczajeń mieszkańców, kultury osobistej a także charakteru … read more

Kombinowane podgrzewacze ciepłej wody

Kombinowane czy też uniwersalne ogrzewacze ciepłej wody użytkowej to urządzenia, w których występuje więcej jak jedno źródło ciepła. Mówiąc „źródło ciepła” mamy na myśli część, która ogrzewa nam wodę w ogrzewaczu. Do takich zaliczyć można między innymi grzałkę elektryczną, wężownicę … read more

Elektryczne pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody

Podgrzewacz pojemnościowy podgrzewa, a następnie magazynuje ciepłą wodę. Wystudzeniu wody w zasobniku zapobiega termostat utrzymujący stałą temperaturę i izolacja cieplna, którą stanowi zwykle kilkucentymetrowa (2-8 cm) warstwa pianki poliuretanowej, polistyrenowej lub wełny mineralnej. Schemat elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego Zbiorniki podgrzewaczy pojemnościowych mogą … read more

Gazowe przepływowe podgrzewacze ciepłej wody

W podgrzewaczu gazowym woda aby zostać ogrzana przepływa  przez wężownicę, która stanowi jedną całość z wymiennikiem ciepła, który umieszczony jest nad palnikiem – miedziane rurki.Do tych rurek przylutowane są lamele w celu powiększenia ich powierzchni. Ciepło ze spalania gazu jest … read more

Elektryczne przepływowe podgrzewacze ciepłej wody

Zasada działania Bodźcem do uruchomienia elektrycznego podgrzewacza przepływowego jest odkręcenie kranu z ciepłą wodą. Wtedy dopiero urządzenie zaczyna podgrzewać wodę grzałką elektryczną o dużej mocy. Grzałka pobiera energię tylko do momentu ustania przepływu wody, czyli zakręcenia kranu. Załączenie podgrzewacza (włączenie się … read more

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

Istnieje wiele metod pozyskiwania ciepłej wody użytkowej, a wybór konkretnego sposobu uzależniony jest od dostępu do odpowiednich źródeł energii. Jednym z rozwiązań używanych od ogrzewania wody użytkowej jest podgrzewacz, który może być zasilany gazem, prądem, paliwami stałymi lub też olejem … read more