Woda

Odolejanie wody

Woda stosowana głownie na potrzeby zasilania kotłów powinna być poddawana procesowi odtłuszczania. Osad, który zawiera oleje lub tłuszcze w ilości 100-150mg/kg 1000 krotnie zmniejsza przewodność cieplną części metalowych. Również oleje mogą powodować pienienie się wody i zanieczyszczenia pary. Do metod pozbycia … read more

Wymagania dla wody przeznaczonej do różnych celów

Wymagania dla wody uzupełniającej instalacje c.o. i obiegi grzewcze Wymagania jakościowe dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych w których ilość wody nie przekracza 5 dm3 (PN 85/C-04601) Wymagania jakościowe dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych w których ilość wody … read more

Studnia abisyńska

Zazwyczaj studnia abisyńska zwana potocznie abisynką to wbijana lub wkręcana studnia wąskorurowa, za pomocą której wydobywa się niewielką ilość wody z głębokości 5-7 m. Zbudowana jest z metalowych rur o średnicy 32-75 mm, które są ze sobą połączone mufami – czyli … read more

Zasady budowy studni kopanej

Budowa studni obejmuje:  prace przygotowawcze – czynności polegające na wyrównaniu terenu i zapewnieniu dróg dojazdowych, zgromadzenie i przygotowanie narzędzi, urządzeń transportu pionowego, urządzeń do odwadniania szybu studziennego, wykonanie szybu studziennego do warstwy wodonośnej. Potrzebne narzędzia i urządzenia: czerpaki ręczne do podwodnego wybierania ziemi … read more