Woda

Metody oznaczania wskaźników jakościowych wody

Oznaczanie ChZT metodą dwuchromianową Polega na utlenieniu obecnych w zanieczyszczonych wodach i ściekach, związków organicznych i niektórych nieorganicznych, za pomocą dwuchromianu potasowego, w środowisku silnie kwaśnym, w temperaturze 408 K i w obecności katalizatorów. Nadmiar niezredukowanego dwuchromianu potasu określa się … read more

Charakterystyka jakościowa wody

Cechy fizyczne Barwa Barwę powodują najczęściej barwne frakcje substancji humusowych  i stąd wody charakteryzują się intensywną żółto-brunatną barwą . Wody zanieczyszczone ściekami przemysłowymi  odznaczają się barwą spowodowaną sztucznymi barwnikami . Mętność Spowodowana jest obecnością drobno zdyspergowanych  zawiesin i zależy od stanu … read more

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczową nazywamy stałą instalację wodną przeznaczoną do: Gaszenia urządzeń lub zagrożonych powierzchni. Zabezpieczenia sąsiadujących obiektów. Chłodzenia urządzeń lub zbiorników. W odróżnieniu do instalacji tryskaczowej, w instalacji zraszaczowej wypływ wody następuje przez wszystkie dysze zraszaczy podłączone do danej sekcji (zaworu … read more