Projektowanie

Obliczenia hydrauliczne przewodów wodociągowych

Hydrauliczne obliczanie przewodów wodociągowych polega na wyznaczeniu średnicy przewodów oraz strat ciśnienia przy określonym przepływie wody. czasem spotykany jest inny typ zadania, polegający na sprawdzeniu prędkości przepływu wody i wielkości strat ciśnienia przy znanej średnicy oraz zadanym przepływie wody. Przy … read more

Wymagania dla powierzchni funkcjonalnych wg PN-88/B-01058

Wymiary powierzchni funkcjonalnych (powierzchnie przed elementami wyposażenia, umożliwiające wykonywanie czynności przewidzianych programem użytkowym) – nie dotyczą pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych.  Zalecana wymiary powierzchni funkcjonalnych Powierzchnia funkcjonalna dla poszczególnych przyborów sanitarnych Powierzchnia użytkowa przed wanną Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych przyborów sanitarnych wynikająca … read more

Otwory i bruzdy ścienne

Instalacje wody zimnej, wody ciepłej, gazu, centralnego ogrzewania i wentylacji wymagają wprowadzenia do budynku różnych rur czy kanałów, które trzeba przeprowadzając przez ściany zewnętrzne. Następnie poszczególne przewody rozprowadzane są po całym budynku i muszą przechodzić przez ściany i stropy pomieszczeń. Często również … read more

Podstawy projektowania instalacji wodociągowych

Instalacja wodociągowa obejmuje przewody rozprowadzające wodę od zaworu głównego za wodomierzem do punktów czerpalnych. Ze względu na sposób prowadzenia przewodu na instalację z dolnym lub górnym rozdziałem wody. Ze względu na temperaturę rozróżniamy instalacje wody zimnej i instalację wody ciepłej. … read more

Metoda uproszczona wymiarowania przewodów w instalacjach do przesyłu wody

Unieważnienie w 2009 r. dotychczas stosowanej normy PN-92/B-01706 dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych spowodowało szersze zainteresowanie innymi metodami projektowania. W normie PN-EN 806-3 podano zasady doboru średnic przewodów metodami uproszczonymi. Ponieważ jest ona obowiązująca zarówno dla budynków mieszkalnych, jak … read more

Wymiarowanie przewodów wodociągowych

Wymiarowanie średnic przewodów instalacji wodociągowych Wymiarowanie przewodów wodociągowych polega na dobraniu średnic przewodów, tak aby przy zadanym ciśnieniu zapewnić utrzymanie ciągłości dostawy wody do instalacji i dostarczyć wymaganą ilość wody o odpowiednim ciśnieniu do każdego punktu czerpalnego. Wyznaczanie przepływu obliczeniowego … read more