Uzbrojenie instalacji

Zbiorniki wodociągowe

Zbiorniki wodociągowe jak sama nazwa skazuje są to elementy służące do gromadzenia wody, która może pochodzić bezpośrednio z ujęcia lub może być już uzdatniona. Zbiorniki oprócz magazynowania wody mogą również:

 • wyrównywać nierównomierność między dostawą a poborem wody,
 • zabezpieczać równomierną pracę pomp oraz urządzeń oczyszczających wodę,
 • istotnie zwiększać stopień niezawodności działania systemu wodociągowego,
 • stabilizować ciśnienia w sieci wodociągowej pod warunkiem, iż są zlokalizowane odpowiednio wysoko ponad obszarem konsumpcji wody,
 • umożliwiać magazynowanie wody na cele gaśnicze, do celów własnych, a także na wypadek awarii urządzeń oraz sieci wodociągowej.

Podział zbiorników

 •  zbiorniki terenowe (tanie i budowane na wzniesieniach),
 •  zbiorniki wieżowe (zlokalizowane na specjalnej konstrukcji),
 •  zbiorniki dolne (zadaniem ich jest wyrównanie nierównomierności między dostawą i poborem wody),
 •  zbiorniki górne(dodatkowo stabilizują ciśnienia w sieci wodociągowej).
 •  zbiorki przepływowe (początkowe), zlokalizowane są między obiektami zakładu produkcji wody, a siecią wodociągową.
  W tym układzie cała ilość wody dopływa do zbiornika, natomiast wypływa ze zbiornika zawsze ilość wody odpowiadająca aktualnemu, chwilowemu rozbiorowi na sieci wodociągowej. Przy takiej lokalizacji zbiornika ciśnienie wytwarzane przez pompownię jest ustabilizowane a ponadto zagwarantowana jest ciągła wymiana wody w zbiorniku, co zabezpiecza przed jej wtórnym zanieczyszczeniem (jeżeli przebywa w zbiorniku 7 – 8 dni to może być wtórnie zanieczyszczona bakteriologicznie). Z tego względu zbiorniki początkowe, mimo pewnych wad są w aktualnych warunkach wyraźnego trendu spadkowego zapotrzebowania na wodę – preferowane.
 • zbiorniki końcowe
  Przy tej lokalizacji odbiorcy są umiejscowieni między źródłem zasilania zewnętrznego (pompownia), a zbiornikiem. W tym wypadku charakterystyczne jest to, że ciśnienia wytwarzane przez pompownię są zmienne co sprawia, że zmienne są również ciśnienia w sieci wodociągowej.
 • zbiorniki centralne (zlokalizowane zwykle w punkcie ciężkości największego rozbioru wody). Dla części odbiorców wody jest to zbiornik początkowy, natomiast dla części pozostałej – zbiornik końcowy. Taka lokalizacja jest najkorzystniejsza z punktu widzenia warunków ciśnieniowych w sieci wodociągowej. Występują wówczas najmniejsze zmiany ciśnień w cyklach dobowych i nie ma zazwyczaj wtedy potrzeby instalowania na sieci dodatkowych urządzeń, a w szczególności regulatorów ciśnienia.

Instalacja ze zbiornikiem końcowym wody

zbior1 zbior2 zbior3 zbior4

More from Uzbrojenie instalacji

Filtr narurowy

Filtr narurowy wyposażony jest w głowicę z gwintowanymi otworami lub przyłączami które przeznaczone są do mocowania do instalacji rurowej. Przeznaczone są głównie dla całego domu i instalowane za głównym zaworem odcinającym wodę. Tanie filtry narurowe na czas wymiany wkładu wymagają wykonania … read more

Filtr nablatowy

Filtr nablatowy to urządzenie montowane na szafce kuchennej obok zlewozmywaka, posiadające własną wylewkę do czerpania wody, podłączone do wylewki baterii  elastycznym wężykiem z rozdzielaczem i przełącznikiem przepływu. Zwykle zbudowane są z klosza zamocowanego na podstawie, wewnątrz którego znajduje się wkład filtracyjny … read more

Filtr montowany na wylewce baterii zlewozmywakowej

Filtry domowe, służące do uzdatniania wody mogą być montowane bezpośrednio na wylewce baterii zlewozmywakowej. Wymaga to zwykle zastosowania adapterów z odpowiednim gwintem. Filtr zbudowany jest z klosza, wewnątrz którego znajduje się wymienny wkład filtracyjny. Woda w zależności od potrzeb może … read more

Filtry dzbankowe

Filtry dzbankowe to najprostsze rozwiązanie służące uzdatnianiu wody. Generalnie jest to dzbanek w którym znajduje się wkład filtrujący, którym może być węgiel aktywny i żywica jonowymienna. Pozwala to na usunięcie jonów twardości węglanowej i nieprzyjemnego zapachu, pozostawiając w wodzie inne … read more

Pompy wirowe

Pompy wirowe to urządzenia wirnikowe których zasada działania polega na zwiększeniu krętu cieczy dzięki łopatką znajdującym się w wirniku. Ciesz podlega działaniu siły odśrodkowej lub wyporowej albo obu jednocześnie i w ten sposób przekazywana jest energia powodująca wzrost ciśnienia i energii … read more