Uzdatnianie wody

Odolejanie wody

Woda stosowana głownie na potrzeby zasilania kotłów powinna być poddawana procesowi odtłuszczania. Osad, który zawiera oleje lub tłuszcze w ilości 100-150mg/kg 1000 krotnie zmniejsza przewodność cieplną części metalowych. Również oleje mogą powodować pienienie się wody i zanieczyszczenia pary. Do metod pozbycia się substancji oleistych zaliczamy:

  • Metoda mechaniczna

Proces ten polega na przepuszczaniu wody przez tzw. odoliwiacze np. zbiorniki wypełnione koksem, wełną drzewną lub aktywnym węglem. Oczyszczanie na węglu aktywnym pozwala w temperaturze 50-80°C zmniejszyć zaoliwienie wody do 0,3-1 mg/l.

  • Metoda koagulacji

Metoda ta polega na stosowaniu koagulantów w temperaturze powyżej 50°C takich jak Al2(SO4)3, FeSO4. Można je stosować gdyż zawiesiny olejów w wodzie (emulsje) mają charakter koloidalny. Powstające wodorotlenki Al(OH)3 i Fe(OH)3 usuwają wszystkie koloidy w ciągu 1 – 2 godzin.

  • Metoda elektrolityczna

Metoda ta pozwala na obniżenie zawartości oleju do 0,5mg/l. Stosuje się tutaj elektrody zasilane niskim napięciem, które zanurzone są w wodzie z dodatkiem soli. Przepływający prąd niszczy emulsje, koloidalne cząstki pobierają ładunki i koagulują się.

 

More from Uzdatnianie wody

Filtr montowany na wylewce baterii zlewozmywakowej

Filtry domowe, służące do uzdatniania wody mogą być montowane bezpośrednio na wylewce baterii zlewozmywakowej. Wymaga to zwykle zastosowania adapterów z odpowiednim gwintem. Filtr zbudowany jest z klosza, wewnątrz którego znajduje się wymienny wkład filtracyjny. Woda w zależności od potrzeb może … read more