Uzdatnianie wody

Odolejanie wody

Woda stosowana głownie na potrzeby zasilania kotłów powinna być poddawana procesowi odtłuszczania. Osad, który zawiera oleje lub tłuszcze w ilości 100-150mg/kg 1000 krotnie zmniejsza przewodność cieplną części metalowych. Również oleje mogą powodować pienienie się wody i zanieczyszczenia pary. Do metod pozbycia się substancji oleistych zaliczamy:

  • Metoda mechaniczna

Proces ten polega na przepuszczaniu wody przez tzw. odoliwiacze np. zbiorniki wypełnione koksem, wełną drzewną lub aktywnym węglem. Oczyszczanie na węglu aktywnym pozwala w temperaturze 50-80°C zmniejszyć zaoliwienie wody do 0,3-1 mg/l.

  • Metoda koagulacji

Metoda ta polega na stosowaniu koagulantów w temperaturze powyżej 50°C takich jak Al2(SO4)3, FeSO4. Można je stosować gdyż zawiesiny olejów w wodzie (emulsje) mają charakter koloidalny. Powstające wodorotlenki Al(OH)3 i Fe(OH)3 usuwają wszystkie koloidy w ciągu 1 – 2 godzin.

  • Metoda elektrolityczna

Metoda ta pozwala na obniżenie zawartości oleju do 0,5mg/l. Stosuje się tutaj elektrody zasilane niskim napięciem, które zanurzone są w wodzie z dodatkiem soli. Przepływający prąd niszczy emulsje, koloidalne cząstki pobierają ładunki i koagulują się.

 

More from Uzdatnianie wody

Urządzenia do dezynfekcji wody

Głównym zadaniem dezynfekcji wody jest zniszczenie mikroorganizmów obecnych w wodzie. Proces ten jest stosowany najczęściej na końcu układu oczyszczania wody. Jako czynnik dezynfekujący w zakładach komunalnych, najczęściej używany jest chlor. Jednak ze względu na stwierdzone niebezpieczeństwo powstawania chlorowanych związków organicznych … read more

Filtr nablatowy

Filtr nablatowy to urządzenie montowane na szafce kuchennej obok zlewozmywaka, posiadające własną wylewkę do czerpania wody, podłączone do wylewki baterii  elastycznym wężykiem z rozdzielaczem i przełącznikiem przepływu. Zwykle zbudowane są z klosza zamocowanego na podstawie, wewnątrz którego znajduje się wkład filtracyjny … read more

Filtr montowany na wylewce baterii zlewozmywakowej

Filtry domowe, służące do uzdatniania wody mogą być montowane bezpośrednio na wylewce baterii zlewozmywakowej. Wymaga to zwykle zastosowania adapterów z odpowiednim gwintem. Filtr zbudowany jest z klosza, wewnątrz którego znajduje się wymienny wkład filtracyjny. Woda w zależności od potrzeb może … read more