Kraty do mechanicznego oczyszczania ścieków

Kraty w procesie oczyszczania ścieków służą do usuwania ze ścieków zawiesin i ciał pływających o dużych wymiarach. Powstające osady nazywane są skratkami, które po higienizacji składuje się na terenie do tego przygotowanym lub mogą stanowić dodatek w procesie kompostowania. Generalnie kraty dzieli się na gęste, średnie i rzadkie , ruchome lub stałe a oczyszczać je można ręcznie bądź mechanicznie. Szybkość przepływu ścieków przez kraty nie może być mniejsza niż 0,6 m/s aby zapobiec osiadaniu piasku. Na kratach gęstych można usunąć 2-10% zawiesiny ogólnej.

Kraty ręczne

Stosowane w celu uniknięcia zaczopowania kolejnych urządzeń technologicznych wchodzących w skład ciągu technologicznego do wstępnej obróbki ścieków surowych (automatyczna krata schodkowa, podajnik odwadniający, przenośnik ślimakowy, itp.), w kanale ściekowym.Zatrzymuje duże zanieczyszczenia stałe jak np. kamienie, kawałki drewna, bądź inne odpady, zatrzymywane są na szczelinach kraty.Przy pomocy grabi do skratek przemieszane są one ręcznie do rynienki odciekowej, a stamtąd do pojemnika na skratki.
Kraty ręczne traktuje się również jako zastępcze, montowane na kanałach awaryjnych. Konieczność taka może wystąpić podczas awarii automatycznej kraty schodkowej lub przy konieczności jej regulacji.

Kratka do oczyszczania ścieków
Oznaczenia: 1-krata, 2-rynna ociekowa, 3-grabie do zgarniania skratek, 4-konstrukcja kanału

krtk1

Krata koszowa

Jest osadzona w studzience zlewczej. Poprzez otwory w pokrywie kraty doprowadzane są ścieki surowe. Większe zanieczyszczenia zostają zatrzymane wewnątrz kraty na jej szczelinach, a ciecz po oddzieleniu skratek, spływa do kanału ściekowego. Po zapełnieniu kraty, zostaje ona wyciągnięta ze studzienki i opróżniona ze skratek, poprzez otwarcie rygla dennicy (nad pojemnikiem lub przyczepą transportową). Po opróżnieniu kraty, dennica zostaje zaryglowana i następuje ponowne osadzenie kraty w studzience.

krata_koszowa

Krata schodkowa automatyczna

Rama kraty schodkowej jest konstrukcją spawaną, wykonaną z kształtowników i blach ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Rama stanowi konstrukcję nośną urządzenia, montowanego w kanale ściekowym. Do górnej części konstrukcji ramy montowane są wszystkie zespoły i elementy napędu kraty. Napęd (z silnika elektrycznego) przenoszony jest poprzez wałki napędowe, przekładnie, tarcze mimośrodowe i łączniki, na laminy ruchome. Laminy mają kształt schodków. Na przemian z laminami ruchomymi, osadzone są laminy stałe. Odstęp technologiczny pomiędzy laminami wynosi 2, 4 lub 6 mm (patrz tabela przepustowości). Możliwe jest wykonanie kraty o prześwicie pomiędzy laminami 1, 3 lub 5 mm, a także innym, według potrzeb pomiędzy laminami 1, 3 lub 5 mm, a także innym, według potrzeb klienta. Przepustowość ścieków przez kratę jest różna, wynosi 5-4000 m3/h, a uzależniona jest od rozstawu lamin i wielkości kraty. Integralną część urządzenia stanowi sterowanie automatyczne. Może być wykonane w dwóch wersjach: pływakowo – czasowej i różnicowo-czasowej. Układ rejestrujący różnicę poziomu ścieków przed i za kratą (na dopływie i odpływie) uruchamia samoczynnie napęd kraty.

Krata mechaniczna pionowa (hakowa)

Konstrukcja nośna kraty pionowej jest spawana, wykonana ze stali kwasoodpornej  . Podstawowym zespołem roboczym jest segmentowa taśma szczelinowa. Co drugi segment taśmy wyposażony jest w zabierak. Zabieraki zamontowane wahliwie na segmentach taśmy, warunkują skuteczny transport oddzielonych ze ścieków skratek. Szerokość szczelin roboczych pomiędzy prętami segmentów jest dowolna, dostosowana do potrzeb zamawiającego. Najczęściej szerokość szczeliny wynosi od 10 do 60 mm. Wielkość taśmy szczelinowej uzależniona jest od szerokości kanału ściekowego. W górnej części ramy kraty, nad wylotem skratek zamontowana jest szczotka pierścieniowa z napędem mechanicznym, służąca do oczyszczania taśmy. W skrajnej dolnej
części ramy zamontowany jest napływ z fartuchem gumowym, który powoduje skierowanie zanieczyszczeń bezpośrednio na segmenty taśmy. Napęd kraty uzyskiwany jest z silnika elektrycznego poprzez przekładnię ślimakową i koła gniazdowe bębnów.

źródło:
1) www.instsani.pl

Dodaj komentarz