Laddomat

Zasada działania

Jest to urządzenie, które podczas rozpalania  ma za zadanie jak najszybsze nagrzanie kotła do jego temperatury roboczej, która wynosi 85°C. Termostat, który otwiera się dopiero przy temperaturze powyżej 78°C (przy większym obciążeniu jako opcję można umieścić termostat o temperaturze otwarcia 83 lub 88°C) zapewnia krążenie czynnika grzewczego w „małym obiegu kotła”. Szybkie nagrzewanie przestrzeni wodnej kotła umożliwia pompa obiegowa, co zapewnia wyrównanie profilu temperatury w kotle. Poniżej temperatury otwarcia termostatu przepływ wody do obiegu zewnętrznego jest niemożliwy dzięki ciśnieniu wody wytwarzanemu przez pompę obiegową. Gdy temperatura wody w „małym obiegu kotłowym” osiągnie temperaturę operacyjną pracy kotła, termoregulator zaczyna otwierać zawór. To pozwala części wody zimnej (z obiegu zewnętrznego) „wejść” do obiegu kotłowego.

Opis techniczny

Laddomat 21 jest układem sterującym i regulującym przepływ wody w układzie c.o. Wykonany jest w formie odlewu z materiałów odpornych na szkodliwe działanie czynników obiegowych (woda, olej, emulsja itp.). Jego konstrukcja, zastępuje klasyczne podłączenia z pojedynczych elementów.

ladd

Główne funckje

  • szybkie osiągnięcie wysokiej temperatury roboczej w kotle przy rozpalaniu urządzenia,
  • przekazanie ciepła z kotła do zbiornika podczas obiegu naturalnego (w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej i zatrzymania pompy obiegowej),
  • zapewnienie wysokiej i stałej temperatury w zbiorniku oraz niski przepływ w celu osiągnięcia optymalnego uwarstwienia w urządzeniu grzewczym,
  • odprowadzenie ciepła do zbiornika akumulacyjnego po zakończeniu procesu opalania.

Etapy regulacji

regulacja

źródło:
1) www.termsystem.com
2) www.laddomat.pl

Dodaj komentarz