Maksymalne obliczeniowe natężenie przepływu gazu dla odbiorców komunalnych – gaz ziemny zaazotowany

Maksymalne obliczeniowe natężenie przepływu gazu Qmax [m3/h]
dla odbiorców komunalnych – gaz ziemny zaazotowany
Liczba odbiorców Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe Liczba odbiorców Wyposażenie odbiorcy w urządzenia gazowe
kuchnia4p kuchnia4p
GGWP
kuchnia4p
GGWP
Terma
kuchnia4p kuchnia4p
GGWP
kuchnia4p
GGWP
terma
1 2,0 7,3 9,3 28 9,91 36,18 46,09
2 2,79 10,18 12,96 30 10,26 37,45 47,71
3 3,39 12,37 15,76 32 10,56 38,54 49,10
4 3,89 14,19 18,08 34 10,88 39,71 50,59
5 4,33 15,80 20,13 36 11,16 40,73 51,89
6 4,73 17,26 21,99 38 11,48 41,89 28,69
7 5,08 18,55 23,63 40 11,76 42,92 54,68
8 5,42 19,80 25,22 45 12,42 45,33 57,75
9 5,74 20,96 26,70 50 13,10 47,82 60,92
10 6,04 22,05 28,09 55 13,64 49,79 63,43
12 6,60 24,09 30,69 60 14,28 52,12 64,40
14 7,08 25,86 32,94 65 14,82 56,47 68,91
16 7,52 27,45 34,97 70 15,40 56,21 71,61
18 7,99 29,17 37,16 75 15,90 58,04 73,94
20 8,44 30,61 39,25 80 16,32 59,57 75,89
22 8,80 32,12 40,92 85 16,83 61,43 78,26
24 9,22 33,64 42,85 90 17,28 63,07 80,35
26 9,57 34,92 44,49 100 18,20 66,43 84,63

OZNACZENIA :

kuchnia4p – kuchnia gazowa 4 palnikowa
GGWP – gazowy grzejnik wody przepływowej

Dodaj komentarz