Maksymalne temperatury płomienia gazów palnych

Maksymalne temperatury płomienia gazów palnych

Rodzaj gazu w
mieszaninie z
powietrzem
Zawartość gazu w
mieszaninie z powietrzem
[% obj.]
Maksymalna temperatura
płomienia
[°C]
Acetylen 9 2325
n-Butan 3,2 1895
Butan 3,2 1900
Butylen 3,45 1930
Metan 10,0 1830
Propan 4,2 1725
Etan 5,8 1895
Etyllen 7,0 1975

Dodaj komentarz