Materiały w instalacji gazowej

Wiadomości ogólne
Informacje i wytyczne związane z materiałami i podstawowymi elementami wyposażenia instalacji gazowych zawarte są w normach:

  • PN-EN 1775 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków- Maksymalne ciśnienie robocze≤ 5bar. Zalecenia funkcjonalne,
  • PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A,
  • PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B,
  • PN-EN 331 Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem, sterowane ręcznie,przeznaczone do instalacji gazowych budynków

Domową instalacje gazową można wykonać z dwóch rodzajów materiałów – miedzi albo stali. W obu przypadkach instalacja jest całkowicie bezpieczna i spełnia swoje zadania. Jedynym warunkiem jest wykonanie zgodne ze specyfiką materiału.

Rury stalowe
W instalacjach gazowych należy zastosować rury stalowe bez szwu lub stalowe ze szwem przewodowe. Stal jest wytrzymała na rozciąganie, zginanie i ściskanie, można więc układać nawet długie instalacje bez dodatkowych podpór. Instalacje stalowe sprawdzają się też  tam, gdzie rury narażone są na obciążenia mechaniczne. Stal jest materiałem szczelnym – przez rury stalowe nie przenikają gazy z otoczenia zewnętrznego (np. tlen). Jest też odporna na oddziaływanie promieni UV – pod ich wpływem własności stali nie ulegają pogarszaniu. Wykazuje najmniejszą spośród dostępnych materiałów instalacyjnych rozszerzalność temperaturową. Dlatego kompensacja przewodów stalowych jest najmniej kłopotliwa – wystarczy przewidzieć pewien „luz” na pracę rur. Jednocześnie stal jest metalem podatnym na korozję, dlatego instalację gazową należy zabezpieczyć przez pokrycie jej odpowiednimi farbami.
W instalacji zewnętrznej można wykorzystać tylko rury stalowe. Muszą być one łączone przez spawanie. Rury stalowe w instalacji wewnętrznej mogą być też łączone za pomocą łączników gwintowanych z żeliwa białego. Łączniki te trzeba uszczelnić taśmami teflonowymi lub pastami uszczelniającymi (po wykonaniu próby szczelności rur).

Rury miedziane
Rury miedziane w instalacjach gazowych powinny mieć grubość ścianki nie mniejszą niż 1 mm – ważne jest, by nie uszkodzić rur podczas montażu i eksploatacji. Łączenie rur w instalacji gazowej powinno następować przez lutowanie twarde.
Rury miedziane można prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne (nie można tego robić w przypadku rur stalowych). Nie można ich prowadzić podtynkowo, przewody miedziane nie mogą też być  wykorzystane w instalacji zewnętrznej.

źródło:
1) www.e-instalacje.pl

 

 

Dodaj komentarz