Naczynia wzbiorcze

Przeznaczenie

Niezależnie od typu instalacji naczynia wzbiorcze pełnią tę samą rolę. Przyjmują nadmiar czynnika grzewczego (lub chłodniczego), gdy ten się rozszerza na skutek wzrostu temperatury i oddają go z powrotem do instalacji, kiedy temperatura w obiegu maleje i spada ciśnienie. Najogólniej mówiąc, naczynia wzbiorcze zabezpieczają instalację przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia.

Budowa

Budowa naczyń jest prosta. Głównym elementem jest zbiornik wykonany ze stali oraz przepona z kauczuku butylowego lub gumy. Oddziela ona część wodną od gazowej, która wypełniona jest najczęściej azotem. Azot w małym stopniu zmienia swoją objętość w wyniku zmian temperatury, gwarantuje więc utrzymanie ciśnienia w naczyniu na stałym poziomie, niezależnie od temperatury otoczenia.

Zbiorniki mniejsze, od 4 do 25 litrów, wiesza się najczęściej bezpośrednio na rurociągu lub przymocowuje do ściany za pomocą specjalnego wieszaka. Naczynia 35-80 litrów mają z reguły możliwość postawienia na ziemi lub montażu na ścianie. Powyżej 80 litrów wykonywane są jako stojące.

Większość stosowanych naczyń posiada tzw. stałą przeponę. Mankamentem tego rozwiązania jest to, że jeżeli nastąpi jej pęknięcie, trzeba wówczas wymienić cały zbiornik. Ten typ naczyń wybierany jest głównie ze względu na swoją niską cenę. Kiedy stosujemy duże zbiorniki, wymiana może być utrudniona. Na przykład zostaną wmurowane drzwi wejściowe do pomieszczenia, a średnica naczynia jest większa. Albo zbiornik zostanie „uwięziony” między innymi urządzeniami lub biegnącymi w kotłowni lub węźle cieplnym rurami. Warto więc czasami zawczasu pomyśleć o naczyniu z wymienną przeponą.

Podział

Naczynia wzbiorcze w instalacji c.o. można ogólnie podzielić na dwa główne typy:

  • sytemu otwartego, bezciśnieniowe
  • systemu zamkniętego, ciśnieniowe

Naczynia otwarte dzielą się dalej na;

  • prostopadłościenne
  • cylindryczne
  • ze stali węglowej
  • miedzi
  • ze stali nierdzewnej

Naczynia zamknięte mogą być:

  • z membraną niewymienną
  • z membraną wymienną
  • z funkcją odgazowywacza lub bez.

Osobna grupę naczyń wzbiorczych stanowią automaty ciśnieniowe stabilizujące ciśnienie wody w instalacji w oparciu o rozbudowaną automatykę.

źródło:
1) www.instalator.pl
2) www.instsani.pl

Dodaj komentarz