Odległości obiektów telekomunikacyjnych do gazociągów układanych w ziemi

Odległości podstawowe [m] przy zbliżeniu obiektów telekomunikacyjnych do gazociągów układanych w ziemi 
wg ZARZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI z dnia 2 września 1997 r.

 

  Ciśnienie normalne gazociągu (MPa)
do 0,4 pow.0,4 do 1,2 pow. 1,2 do 2,5 Powyżej 2,5 do 10
średnica gazociągu (mm)
Lp. Rodzaj obiektu telekomunikacyjnego Obrys obiektu Wszystkie
średnice 
do 300 powyżej
300
do 300 powyżej
300
do 300 301-500 501-800 powyżej 800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Budynki stacji telekomunikacyjnych od granicy terenu 1,5 15 25 25 40 35 65 100 100
2 Kabel telekomunikacyjny ziemny,rurociąg kablowy (nie mający połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt) skrajnia kabla, rurociągu 0,5 1,0 3,0 1,0 5,0 5,0 7,0 8,0 8,0
3 Kanalizacja kablowa z bloków betonowych i z rur z tworzyw sztucznych nie mająca połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt skrajnia rury, kanalizacji, studni 1,0 1,0 3,0 1,0 5,0 5,0 7,0 8,0 8,0
4 Kanalizacja kablowa szczelna nie mająca bezpośredniego połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt lub uszczelniona w sposób uniemożliwiający wnikanie przez nią gazu do pomieszczeń skrajnia rury, kanalizacji, studni 0,5 1,0 3,0 1,0 5,0 5,0 7,0 8,0 8,0
5 Kanalizacja kablowa z bloków betonowych lub z rur z tworzyw sztucznych mająca połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt skrajnia rury, kanalizacji, studni 1,5 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 25,0
6 Słupy linii napowietrznej rzut fundamentu, słupa, podpory 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0

Dodaj komentarz