Osadnik gnilny

Osadnik gnilny połączony jest bezpośrednio z wyjściem ścieków z budynku. Zachodzi w nim proces podczyszczania ścieków czyli oddzielenia ciał stałych i tłuszczy od cieczy, oraz fermentacji. Są to procesy biologiczne przy udziale bakterii beztlenowych. Wskaźnik zamulenia ma za zadanie filtrowanie cieczy przed jej wyjściem z osadnika.

Zasada działania
W osadniku gnilnym ścieki zostają wstępnie oczyszczone. Cząstki unoszące się w ściekach opadają na dno i tworzą osad. Osad ten ulega powolnemu procesowi fermentacji, w czasie którego cząstki zanieczyszczeń rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie osadnika. Na powierzchni ścieków w osadniku gnilnym tworzy się tzw. kożuch (utworzony z zanieczyszczeń lżejszych od wody – najczęściej tłuszczy czyli piana powstająca przy procesie fermentacji ( w warunkach beztlenowych) stałych substancji zawartych w ściekach. Aby proces ten był skuteczny musi trwać co najmniej 3 dni – stąd wymaganie właściwej pojemności zbiornika w zależności od ilości podczyszczanych ścieków. Dobrze zaprojektowany i wykonany osadnik gnilny usuwa zawiesinę:

  • 60-75%, BZT-5 w około 40-70%,
  • ogólnie można przyjąć iż ścieki na wylocie z osadnika są podczyszczone w ok. 65%.

 Budowa

Osadnik gnilny
Oznaczenia: 1-doprowadzenie ścieków z budynku 2-kosz filtracyjny z puzolaną
3-pokrywa osadnika 4-odprowadzenie ścieków

11

Materiał

Najczęściej stosuje się osadniki z tworzywa sztucznego, które są szczelne i odporna na korozyjne działanie ścieków. Zapewnia to łatwy transport. Jednak w niektórych sytuacjach lepszym wyborem są zbiorniki betonowe. Cechują się znacznie większą wytrzymałością mechaniczną i są ciężkie, co okazuje się zaletą, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki. Wówczas ich napór grozi uszkodzeniem lub wypchnięciem zbiornika – szczególnie pustego. Dobre zakotwienie go w gruncie jest bardziej kłopotliwe niż transport betonowego. Jako osadnik warto też wykorzystać istniejący zbiornik szamba.

źródło:
1) www.bioseigner.pl
2) www.ekologia24.pl
3) www.budujemydom.pl

Dodaj komentarz