Podział wentylacji

Podział wentylacji może być zilustrowany za pomocą poniższego schematu:

 

podzial wentylacji

Wentylacja dzieli się w pierwszej kolejności na:

 • ogólną –  zapewniającą równomierną wymianę powietrza w całym pomieszczeniu
 • miejscową – przeciwdziałającą zanieczyszczeniu powietrza w miejscu ich wydzielania
 • odciągi miejscowe – urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania
 • pożarową – zapobiega rozprzestrzenianiu się dymu, ułatwia ewakuację oraz prowadzenie działań gaśniczych

W zależności od sposobu wymiany powietrza rozróżnić można wentylację naturalną, która może przybierać formy:

 • infiltracji
 • wentylacji grawitacyjnej
 • aeracji
 • przewietrzania

W zależności od kierunku ruchu powietrza w stosunku do wentylowanego pomieszczenia rozróżnia się wentylację mechaniczną:

 • nawiewną – dostarczanie powietrza odbywa się w sposób mechaniczny a usuwanie w sposób naturalny,
 • wywiewną – tu powietrze dostarczane jest w sposób naturalny a mechanicznie wspomagany jest wywiew,
 • nawiewno – wywiewną – w tym przypadku dostarczanie i usuwanie powietrza odbywa się w pełni mechanicznie.

W zależności od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia wentylacja jest:

 • nadciśnieniowa, przy której strumień objętości powietrza nawiewanego jest większy od strumienia objętości powietrza wywiewanego,
 • podciśnieniowa, gdzie strumień objętości powietrza nawiewanego jest mniejszy od strumienia objętości powietrza wywiewanego

 

Uwzględniając możliwość uzyskania określonych warunków w pomieszczeniach rozróżnia się:

 • wentylację zwykłą zapewniającą wymaganą temperaturę w pomieszczeniu tylko zimą,
 • wentylację z chłodzeniem, gdzie utrzymywanie wymaganej temperatury jest możliwe zimą i latem,
 • wentylację z dowilżaniem – wyposażoną w urządzenia zwiększające wilgotność powietrza w pomieszczeniach,
 • wentylację z osuszaniem – powodującą zmniejszenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
 • urządzenia klimatyzacyjne, za pomocą których temperaturę i wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu można utrzymać z odpowiednią dokładnością w ciągu całego roku.

Dobór parametrów powietrza zależy od następujących czynników:

 • charakteru pracy (ciężka, lekka)
 • rodzaju i przebiegu procesów technologicznych
 • rodzaju i stanu konstrukcji budynku
 • warunków klimatycznych

 

źródło:
1) www.wentylacja.org.pl
2) www.instsani.pl

 

Dodaj komentarz