Pojemność przeponowego naczynia wzbiorczego – obliczenia

WYZNACZENIE POJEMNOŚCI NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO WG PN-B-02414


Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego

1

gdzie:

V – pojemność instalacji ogrzewania wodnego, na którą składa się pojemność kotłów lub wymienników, przewodów, grzejników, [m3]. Dla innych płynów objętość ich instalacji.

ρ – wg PN gęstość wody instalacyjnej w temperaturze t1 = 10oC, [kg/m3]. Dla innych płynów gęstość początkowa płynu dla instalacji w postoju.

∆υ – przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej na zasilaniu tz, [dm3/kg]. Dla innych płynów analogicznie.


Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego

 2

gdzie:

Vu – pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru Vu = V ∙ ρ ∙ ∆υ, [dm3]

pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu, [bar]

p – ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego, [bar]


Lokalizacja naczynia wzbiorczego

Wariant 1– pompa obiegowa na powrocie i rura wzbiorcza włączona przed pompą

Wariant 2 – pompa obiegowa na powrocie i rura wzbiorcza włączona za pompą

Wariant

p

pmax

po

1

p ≥ pst

pmax ≤ po

po ≤ prob

2

p ≥ pst + Hpo

pmax ≤ po

po ≤ prob

gdzie:

pst – ciśnienie hydrostatyczne w instalacji, na poziomie króćca przyłącznego rury wzbiorczej do naczynia przy temperaturze wody instalacyjnej t1 = 10oC, [bar]. Dla innych płynów ciśnienie hydrostatyczne uwzględniające gęstość płynu dla instalacji w postoju.

po – ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa, [bar]

prob – maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze w instalacji, [bar]

Hpo – maksymalna wysokość podnoszenia pompy obiegowej (przy braku przepływu), [bar]


Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego

Wariant 1 –         p = pst + pnad = 10-5 ∙ h ∙ ρ ∙ g + pnad [bar]

Wariant 2 –        p = pst + pnad + Hpo = 10-5 ∙ h ∙ ρ ∙ g + pnad + Hpo [bar]

gdzie:

pnad –nadwyżka ciśnienia w naczyniu. Zalecane min 0,2 bar, [bar]

h – wysokość wypełnienia instalacji do poziomu króćca przyłącznego rury wzbiorczej naczynia, [m]

ρ – gęstość wody instalacyjnej w temperaturze t1 = 10oC, [kg/m3]. Dla innych płynów gęstość początkowa płynu dla instalacji w postoju.

g- przyśpieszenie ziemskie, [m/s2]


Minimalna średnica rury wzbiorczej

3

gdzie:

d – minimalna średnica rury wzbiorczej (min 20mm)

Vu – pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru Vu = V ∙ ρ ∙ ∆υ, [dm3]

0,7 – współczynnik przeliczeniowy


Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą eksloatacyjną

 4

 Gdzie:

Vu – pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru Vu = V ∙ ρ ∙ ∆υ, [dm3]

V – pojemność instalacji ogrzewania wodnego, na którą składa się pojemność kotłów lub wymienników, przewodów, grzejników, [m3]

E – ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej między uzupełnieniami, w % pojemności instalacji ogrzewania wodnego

10 – współczynnik przeliczeniowy


Ciśnienie wstępne pracy instalacji

5

 gdzie:

pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu, [bar]

p – ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym, [bar]

Vu – minimalna pojemność użytkowa naczynia, [dm3]

VuR – pojemność użytkowa naczynia z rezerwą, [dm3]

 


Całkowita pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzeniąa gazową uwględniająca jego pojemność z rezerwą 

6

gdzie:

VuR – pojemność użytkowa naczynia z rezerwą, [dm3]

pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu, [bar]

pR – ciśnienie wstępne pracy instalacji, [bar]


Literatura

1. PN-B-02414. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Dodaj komentarz