Projektowanie ogrzewania podłogowego

Założenia wstępne

 • maksymalna temperatura podłogi dla strefy pobytowej 29°C, dla strefy brzegowej 35°C, w łazience 33°C
 • minimalna prędkość przepływu wody w wężownicy v=0,15 m/s
 • temperatura wody zasilającej 35-55°C
 • maksymalny spadek temperatury wody dla strefy pobytowej Δt = 10 K, w strefie brzegowej Δt=6 K (dla strefy brzegowej ogrzewanej oddzielną wężownicą)
 • maksymalne opory przepływu w pojedynczej wężownicy Δpmax=20 kPa
 • maksymalna długość wężownicy l=120 mb

Wskazówki do projektowania

 • minimalna grubość płyty grzejnej 0,065 m
 • minimalna odległość ułożenia wężownic od ściany pomieszczenia 0,15 m
 • rozstaw rur (moduł „a”) w strefie brzegowej przyjmuje się 0,10 lub 0,15 m a w strefie pobytowej 0,20, 0,25, 0,30, 0,35 m
 • dane w tablicach zawartych w artykułach dotyczących ogrzewania podłogowego dla pomieszczeń bez lub ze strefą brzegową można interpolować
 • szerokość strefy brzegowej 0,60-1,00 m
 • w tablicy poniżej podano dane dla wykładzin podłogowych o oporach cieplnych Rλ = 0,02; 0,05 i 0,09 m2K/W

wykładzina

źródło:
1) www.instsani.pl

Dodaj komentarz