Saprobowość wód

System saprobu został wprowadzony w 1908 – 1909 przez Kolkwitza i Marssona. System ten został stworzony dla obserwacji procesu samooczyszczania sie wod. W systemie saprobu wykorzystano organizmy wskaźnikowe podzielono rzeke na cztery strefy: 

1 Strefa polisaprobowa
jest to miejsce ujścia ścieków, strefa najbardziej zanieczyszczona, która charakteryzuje sie następującymi cechami :

* Brak autotroficznych < samożywnych > organizmów wodnych posiadających chlorofil.
* Obfite występowanie bakterii i grzybów ściekowych.
* Brak ryb. 
* Tworzenie sie śliskich powłok na kamieniach z rozwijających grzybów i bakterii. 
* Liczba bakterii przekracza 1 milion w 1 mililitrze. 

2 Alfa – mezosaprobowa
Zaczynają sie tu procesy biooksydacji czyli biologicznego utleniania dzięki bakteriom tlenowym. Dzięki bakteriom tlenowym utleniają się produkty strefy pierwszej. Bakterie tlenowe pobierają tlen z powietrza i fotosyntezy glonów. 

* Brzegi rzeki pokryte śluzowatym i kłaczkowatym nalotem. 
* Liczba bakterii spada do setek tysięcy w 1 mililitrze.
* Charakterystyczne mikroorganizmy to : bakterie, wiciowce, sinice, orzęski, pierwotniaki, larwy muchówek, wpuszczane zostają ryby karpiowate.

3 Strefa beta – saprobowa

* Dominują dalsze procesy utleniania.
* Następuje mineralizacja związków organicznych. 
* Liczba bakterii wynosi dziesiątki tysięcy w 1 mililitrze. 
* Dominują rośliny zielone – 
* Zwierzęta to: orzeski, wrotki, larwy, pojawia sie wiele gatunków ryb.

4 Strefa oligosaprobowa – strefa wody czystej

* Procesy utleniania zakończone. 
* Mul denny zmineralizowany. 
* Liczba bakterii poniżej 1000 w mililitrze. 
* Rozwój roślin zielonych. 
* Woda bogata w składniki mineralne i tlen. 
* Pojawiają sie takie organizmy, jak: wiciowce, zielenice, krasnorosty, skorupiaki, larwy chruścików, larwy jętek. 
* Pojawiają sie ryby łososiowate. 

5 Strefa katarobowa

< tylko dla wód źródlanych > – bardzo czysta

źródło:
1) www.instsani.pl

Dodaj komentarz