Szambo

Szambo, to szczelny, bezodpływowy, zbiornik gromadzący ścieki w sposób okresowy, opróżniany przez tabor asenizacyjny. Szamba mogą być wykonane z kręgów betonowych, z tłoczonych zbiorników z tworzyw sztucznych, mogą być też betonowane metodą zalewową bezpośrednio na placu budowy z wykorzystaniem form betoniarskich.

Budowa

Typowy przekrój przez zbiornik ścieków pokazuje poniższy rysunek. Szambo może mieć tzw. wentylację niską, tzn. rurę wywiewną zamontowaną bezpośrednio na poziomie włazu (odległość od budynku wynosi wtedy minimum 5m), lub wentylację wysoką, z rura wywiewna wyprowadzona ponad okap budynku (minimum 0,6 m powyżej okapu). Szambo może w takim wypadku być zamocowane w pobliżu budynku.

oczysz2

Lokalizacja

Lokalizacja szamba musi spełniać kilka warunków regulowanych prawnie. Między zbiornikiem szambowym a ujęciem wody pitnej, np. studni, nie może być mniej niż 15 metrów, do rurociągów z gazem albo wodą – 1,5 metra, zaś do przewodów elektrycznych 0,8 metra. Odległość między szambem a granicą działki, posesji albo najbliższej drogi, to minimum 2 metry. Zbiorniki bezodpływowe mogą być montowane tylko i wyłącznie na działkach budowlanych, które nie mają możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

gdziezamontowac

źródło:
1) www.szamba.url.pl
2) www.instsani.pl

Dodaj komentarz