Co to jest szara woda?

Woda szara jest to według normy (PN-EN 12056-1:2002) nieprzemysłowa, lekko zanieczyszczona, nie zawierająca fekaliów, woda ściekowa, wytwarzana w czasie domowych procesów takich jak mycie rąk, kąpiel czy pranie. W  typowej rodzinie, szara woda to aż 50-80% całkowitej ilości produkowanych ścieków. Choć nie są bardzo zabrudzone, muszą trafić do tej samej oczyszczalni ścieków, co reszta. Wykorzystanie ponowne szarej wody w dużej skali jest więc korzystne dla środowiska, ponieważ pozwala na optymalizację procesu oczyszczania ścieków. Woda ta w wielu przypadkach może zostać wykorzystana zamiast wody świeżej, z wodociągu lub studni. Takie podejście pozwala na osiągnięcie jednocześnie kilku korzyści:

  • oszczędzanie wody, 
  • zmniejszanie zużycia energii, niezbędnej do pozyskania, uzyskania i dostarczenia wody,
  • zmniejszenie ilości wytwarzanych ścieków, co pozwala na zmniejszenie kosztów korzystania z kanalizacji lub kosztów wywozu ciekłych nieczystości.

źródło:
1) www.oszczednydom.com.pl

Dodaj komentarz