Tag Archives: ciepła woda użytkowa

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa to woda o podwyższonej temperaturze max. (+55-60°C), przeznaczona do higieny osobistej oraz na potrzeby gospodarstw domowych. Wielkość zużycia c.w.u. zależy od wielu czynników jak: wyposażenia sanitarnego mieszkania, pory roku, pory dnia, przyzwyczajeń mieszkańców, kultury osobistej a także charakteru budynku. Średnio w skali kraju zużycie ciepłej wody na mieszkańca wynosi około 130 litrów na dobę.

Instalacje ciepłej wody liczone są od zaworu przy urządzeniu do jej przygotowania (np. podgrzewacza), aż do punktów poboru. Zgodnie z przepisami ciepła woda powinna być doprowadzona zawsze z lewej strony baterii lub mieszacza. Instalacje o pojemności przekraczającej 3 litry (objętość wody w rurach pomiędzy podgrzewaczem wody a punktem jej poboru) powinny być wyposażone w cyrkulację. Instalacje c.w.u. powinny być zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, a instalacje wyposażone w zasobniki c.w.u. dodatkowo muszą mieć przeprowadzaną okresową w tzw. dezynfekcję termiczną (przegrzewanie wody do temperatury >70°C w celu zabicia bakterii Legionelli.

Podział instalacji c.w.u.

Ze względu na budowę i zasadę działania instalacje ciepłej wody użytkowej można podzielić na:

 • instalacje z miejscowym przygotowanie ciepłej wody
 • instalacje z centralnym przygotowaniem ciepłej wody

Pierwszy typ instalacji można dalej dzielić na:

 • instalacje z podgrzewaczami przepływowymi
 • instalacje z podgrzewaczami pojemnościowymi

a ze względu na źródło ciepła podgrzewacza na:

 • instalacje z pogrzewaczem elektrycznym
 • instalacje z podgrzewaczem gazowym
 • instalacje z podgrzewaczem (bojlerem) podłączonym do trzonu kuchennego

Instalacje z centralnym przygotowaniem c.w.u. dzieli się dalej na:

 • instalacje z kotłem dwufunkcyjnym
 • instalacje z zasobnikiem ciepła
 • instalacje z węzłem wymiennikowym

Ze względu na ilość przewodów w instalacji i sposób dostarczania ciepłej wody:

 • instalacje z cyrkulacją
 • instalacje bez cyrkulacji

 

 

Kombinowane podgrzewacze ciepłej wody

Kombinowane czy też uniwersalne ogrzewacze ciepłej wody użytkowej to urządzenia, w których występuje więcej jak jedno źródło ciepła. Mówiąc „źródło ciepła” mamy na myśli część, która ogrzewa nam wodę w ogrzewaczu. Do takich zaliczyć można między innymi grzałkę elektryczną, wężownicę … read more

Elektryczne przepływowe podgrzewacze ciepłej wody

Zasada działania Bodźcem do uruchomienia elektrycznego podgrzewacza przepływowego jest odkręcenie kranu z ciepłą wodą. Wtedy dopiero urządzenie zaczyna podgrzewać wodę grzałką elektryczną o dużej mocy. Grzałka pobiera energię tylko do momentu ustania przepływu wody, czyli zakręcenia kranu. Załączenie podgrzewacza (włączenie się … read more

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

Istnieje wiele metod pozyskiwania ciepłej wody użytkowej, a wybór konkretnego sposobu uzależniony jest od dostępu do odpowiednich źródeł energii. Jednym z rozwiązań używanych od ogrzewania wody użytkowej jest podgrzewacz, który może być zasilany gazem, prądem, paliwami stałymi lub też olejem … read more

Projektowanie kolektorów słonecznych

Dobór powierzchni kolektorów słonecznych dla przygotowania c.w.u. Lp. Sposób korzystania z instalacji solarnej Powierzchnia kolektora 1 Przygotowanie c.w.u. z pokryciem rocznym rzędu 65%, standard wysoki ze zużyciem dziennym 80-100 l/osobę – budynek jednorodzinny 1,6 m2/osobę 2 Przygotowanie c.w.u., roczne pokrycie … read more

Obliczanie zapotrzebowania ciepła na przygotowanie c.w.u.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych wyznacza się zgodnie z normami polskimi w oparciu o zapotrzebowanie ciepłej wody dla jednej osoby przyjmowane w wysokości 110-130 dm3/m*d (na mieszkańca i dobę). Uzyskane w oparciu o te wskaźniki oraz … read more