Tag Archives: czujnik gruntowy

Układy sterujące systemem przeciwoblodzeniowym

Duża moc elektryczna pobierana przez systemy przeciwoblodzeniowe powoduje, że ich skuteczność i energooszczędność w dużej mierze zależy od układów sterujących, w skład których wchodzi: czujnik zewnętrzny i regulator.

Czujniki

Na bieżąco analizują stan ochranianej powierzchni przekazując dane do regulatora. W zależności od miejsca montażu dzielą się na rynnowe i gruntowe, a z uwagi na sposób działania na czujniki temperatury, wilgotności oraz czujniki hybrydowe badające oba parametry jednocześnie. 

253_1280404150

Czujniki: po lewej gruntowy, po prawej rynnowyaaaaaaaaaaaaaaaaa

Regulatory

Załączają lub wyłączają system przeciwoblodzeniowy. Najprostsze są regulatory do ochrony przeciwoblodzeniowej rur np. PIPE KABEL, zbudowane tylko z kabla grzewczego z wtyczką i termostatem przylgowym. Termostat załącza automatycznie grzanie gdy temp. rury spadnie poniżej 3°C, a wyłącza przy wzroście temp. >13°C. sterowane ręcznie termostaty elektroniczne współpracujące z czujnikiem temperatury.

Nieco bardziej rozbudowane są termostaty ścienne mocowane na szynie DIN współpracujące z osobnym czujnikiem temperatury. Termostat taki porównuje na bieżąco rezystancję (temperaturę) wskazaną przez czujnik elementu chronionego z rezystancją ustaloną pokrętłem na obudowie. Przy przekroczeniu wartości dopuszczalnej następuje załączenie układu grzewczego. Temperatura wyłączenia w zależności od konstrukcji termostatu może zależeć od:

  • histerezy (czułości) termostatu ustalonej fabrycznie lub ustawionej osobnym pokrętłem  przez użytkownika, układ wyłączy się jeśli temperatura wzrośnie o wartość histerezy.
  • dolnej i górnej temperatury pracy termostatu ustalanej przez użytkownika dwoma pokrętłami

Termostaty z podwójnym czujnikiem 

Termostat taki porównuje w pierwszej kolejności temperaturę czujnika z temperaturą ustawioną pokrętłem. Przy spadku poniżej wartości zadanej zapala się odpowiednia dioda sygnalizacyjna. Jeśli w tym samym czasie pojawiła się zbyt duża wilgotność przy czujniku wilgotnościowym, następuje włączenie zasilania. Wyłączenie nastąpi jeśli chociaż jeden z parametrów spadnie poniżej zadanej wartości. Czas wyłączenia może być natychmiastowy lub ze zwłoką czasową ustalona przez użytkownika. Rozwiązanie takie zapewnia większą energooszczędność, zalecane jest dla systemów rynnowych i ogrzewania podjazdów, pobór prądu następuje tylko w przypadku właściwego oblodzenia.

Termostaty mikroprocesorowe

Współdziałają z czujnikami temperatury jak i wilgotności pojedynczymi lub podwójnymi umieszczanymi w różnych strefach. Pozwalają na zastosowanie jednego regulatora do instalacji o dużej mocy lub nawet dwóch osobnych instalacji (np. podjazdu i schodów).  Termostaty mikroprocesorowe posiadają programatory umożliwiające  ustawienie nie tylko zakresu temperatur pracy ale i określenie godzin pracy urządzenia (np. w II taryfie). Najbardziej rozbudowane modele posiadają wiele ciekawych funkcji, jak:

  • funkcja „uśpienia” powoduje załączanie regulatora dopiero po przekroczeniu pewnej minimalnej temperatury otoczenia, daje to oszczędność prądu przy bardzo niskich temperaturach  gruntu, przy których wystąpienie zjawiska topnienia lodu wymaga doprowadzenia dużych ilości energii
  • funkcja stałej temperatury (temperatury bazowej), zapewnia utrzymanie stałej temperatury gruntu niezależnie od warunków pogodowych, rozwiązanie zalecane dla gruntów o dużej bezwładności cieplnej (np. gruba kostka brukowa), gdzie spadek temperatury poniżej nastawy wymaga długiego czasu nagrzewania do wystąpienia zjawiska topnienia.

Kompletny zestaw sterujący do systemu przeciwoblodzeniowego, regulator z technologią fuzzy logic (potrafią same się uczyć, załączając ogrzewanie tylko na czas niezbędny do usunięcia oblodzenia), zasilaczem i czujnikiem wilgotnościowym.

systob5źródło:
1) www.instsani.pl