Tag Archives: instalacja c.o.

Wymagania dla wody przeznaczonej do różnych celów

wymagw5 wymagw6 wymagw7 wymagw8 wymagw9 wymagw10 wymagw12

Wymagania dla wody uzupełniającej instalacje c.o. i obiegi grzewcze

wymagw1

Wymagania jakościowe dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych w których ilość wody nie przekracza 5 dm3 (PN 85/C-04601)

wymagw3

Wymagania jakościowe dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych w których ilość wody przekracza 5 dm3 (PN 85/C-04601)

wymagw4

Wymagania stawiane wodzie chłodzącej

wymagw2

źródło:
1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Instalacje c.o. pompowe w układzie pętlicowym dwururowym

Jest to jedno z tańszych rozwiązań instalacji c.o. poziomych, tak ze względu na koszt użytych materiałów jak i szybkości montażu. Podejścia pod grzejniki wykonywane są tutaj dwoma przewodami (zasilającym i powrotnym) biegnącymi blisko siebie, poprowadzonymi w podłodze, zwykle przy ścianie zewnętrznej … read more

Obliczanie strat ciepła przewodów

Obliczanie strat ciepła przewodów Obliczanie strat ciepła rurociągów cieplnych sprowadza się do wykonania następujących obliczeń: obliczenie lub ustalenie temperatur nośnika ciepła, temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej powierzchni przewodu, gruncie otaczającym (przy przewodach poprowadzonych w ziemi obliczenie strat ciepła w przewodzie … read more

Projektowanie instalacji c.o. – podstawowe pojęcia

Projektowanie sieci przewodów centralnego ogrzewania polega na dobraniu średnic przewodów i elementów regulacyjnych w celu: zapewnienia odpowiedniego rozdziału czynnika grzejnego do poszczególnych grzejników, zapewnienia stateczności cieplnej i hydraulicznej instalacji, optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Aby poszczególne grzejniki mogły osiągnąć wymaganą … read more