Tag Archives: instalacja gazowa

Sieć a instalacja gazowa

Sieć gazowa jest własnością dostawcy gazu. Pod nazwą „sieć” ukrywają się rury, armatura (uzbrojenie) i urządzenia wodne, które znajdują się poza budynkiem( granicami nieruchomości). Podstawowego podziału sieci gazowej można dokonać uwzględniając jej funkcję, ciśnienie i układ. Sieć gazowa ma następującą hierarchię: wysokiego … read more