Tag Archives: instalacja kanalizacyjna

Syfony kanalizacyjne

Zamknięcia wodne, czyli popularnie „syfony” zabezpieczają przybory sanitarne przed przenikaniem gazów kanałowych do pomieszczeń. Wysokość zamknięcia wodnego w syfonie zależy od rodzaju przyboru i wynosi:

 • 50 mm dla umywalek, wanien, brodzików, bidetów i zlewozmywaków
 • 100mm dla misek ustępowych

Miski ustępowe posiadają zwykle zamknięcie wodne w swojej własnej konstrukcji, wyjątkiem sa miski stopowe, lejowe (tureckie), dla których wykonuje specjalne złączki syfonowe.

Syfony ogólnie można podzielić na następujące rodzaje:

1. Ze względu na przeznaczenie (rodzaj przyboru)

 • umywalkowe
 • bidetowe
 • wannowe
 • zlewozmywakowe
 • brodzikowe
 • pralkowe

2. Ze względu na sposób montażu:

 • natynkowe
 • podtynkowe

3. Ze względu na rodzaj materiału:

 • tworzywowe
 • mosiężne
 • żeliwne

4. Ze względu na budowę:

 • butelkowe
 • S-owe
 • kulowe
 • membranowe
 • oszczędzające przestrzeń

Elementy syfonu

acbdb1666ccc078d_1043376

źródło:
1) www.muratordom.pl
2) www.instsani.pl

Czyszczaki w instalacjach kanalizacyjnych

Czyszczaki zwane również rewizjami kanalizacyjnymi, służą do  okresowego czyszczenia kanalizacji lub jej wglądu za pomocą kamer inspekcyjnych. Są to specjalne kształtki kanalizacyjne posiadające odkrywany dekiel (zaślepkę), po zdjęciu którego możliwe jest dostanie się do pionu lub poziomu kanalizacyjnego. Projektowanie czyszczaków … read more

Zawory napowietrzające w instalacji kanalizacyjnej

Zawór napowietrzający odpowiada za efektywne zrównoważenie ciśnienia w kanalizacji sanitarnej, poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do rurociągu kanalizacji wewnętrznej, w sytuacji kiedy w instalacji kanalizacyjnej powstanie podciśnienie. Nie mają możliwości usuwania z kanalizacji gazów, działają tylko jednokierunkowo. Mocowane są na zakończeniach pionów kanalizacyjnych, … read more

Projektowanie instalacji kanalizacyjnych – wiadomości ogólne

Instalacje kanalizacyjne zarówno dla ścieków bytowo–gospodarczych jak i deszczowych składają się z przewodów i urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynku lub na zewnątrz w bezpośrednim jego otoczeniu oraz z przykanalików. Lokalizację pokazano na rysunku poniżej. Schemat instalacji kanalizacyjnej  Oznaczenia: 1-podejście, 2-piony, 3-przewód poziomy, 4-studzienka … read more

Montaż instalacji kanalizacyjnych – przepisy ogólne

Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa § 122. [Organizacja] 1. Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 2. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umożliwiać odprowadzanie ścieków, … read more