Tag Archives: montaż mat grzewczych

Zasady montażu systemów przeciwoblodzeniowych

Wszystkie instalacje przeciwoblodzeniowe powinny być wyposażane w wyłącznik przeciwporażeniowy. Kable układane w gruncie muszą być każdorazowo oznakowane, np. poprzez wykonanie tabliczki z napisem „uwaga – schody (podjazd) ogrzewany elektrycznie napięciem 230V”.

Systemy wykonane dla rynien i pionów spustowych powinny być na bieżąco czyszczone z liści i błota. Koszt zakupu systemów przeciwoblodzeniowych to wydatek od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy. Najdroższe elementy to czujniki i regulatory, regulator z czujnikiem wilgotnościowym będzie nas kosztować 600-1000 zł, hybrydowym nawet 2000 zł. Kable grzejne:

 • samoregulujące od 30 zł/mb
 • jednostronnego zasilania, cena zależy od długości zestawu i mocy kabla, im dłuższy tym mniej zapłacimy za 1mb, generalnie przy tej samej mocy co kable samoregulujące cena będzie średnio 2x niższa.

Ogrzewanie rynien

W okresie zimowym rynny i piony deszczowe są najbardziej narażonymi na uszkodzenia elementami instalacji sanitarnej. Zamarzająca w nich woda może powodować pęknięcia, urwania, a także tworzenie się niebezpiecznych nawisów i sopli. Chronić przed oblodzeniem można wszystkie typy rynien: okapowe, dachowe, gzymsowe, do dachów szedowych. W dachach o dużym nachyleniu w których zastosowano system ochrony przed zsuwaniem się śniegu, kable przeciwoblodzeniowe stosuje się też w strefie zsypu śniegu, dla ułatwienia jego topnienia i zapobiegające zaleganiu mas śnieżnych.  Osobnej ochronie podlega pion spustowy.

 • Dla rynien stalowych stosowane sa kable zabezpieczone przez wpływem promieniowania UV (np. w pancerzu poliolefinowym).
 • Rynny pokryte materiałem bitumicznym lub ułożone na dachach z papą stosuje się kable z powłoką fluoropolimerową.
 • Najmniejsze moce kabli dobiera się dla rynien metalowych, większe dla tworzywowych z uwagi na ich izolacyjność.
 • W typowych rynnach o przekroju okrągłym, kabel grzejny mocujemy do rynny przy pomocy plastikowych uchwytów do rynien.
 • Kabel grzejny powinien być mocowany do zewnętrznego obrzeża rynny.
 • Zalecane odległości między sąsiednimi uchwytami powinny wynosić: 30-50 cm.
 • Uchwyty mocowane są do obrzeża rynny, ustalając położenia kabla grzejnego.
 • W przypadku rynien o przekroju innym niż okrągły, mocowania kabla grzejnego można dokonać przy pomocy dowolnie wykonanych uchwytów. Warunkiem jest wykonanie uchwytów z materiałów odpornych na korozję ( np.: taśma stalowa ocynkowana) oraz stosowanie się do podanych zasad montażu.
 • Kabel grzejny samoregulujący należy mocować do rynny przy pomocy uchwytów wykonanych np.: z taśmy montażowej.
 • Montażu kabla grzejnego w rurach spustowych dokonujemy przy pomocy plastikowych uchwytów do rur spustowych oraz łańcucha.
 • Materiał z jakiego wykonany jest łańcuch powinien być odporny na korozję (np.: stalowy ocynkowany lub plastikowy).
 • Zamiast łańcucha można zastosować linkę wykonaną z odpowiednio wytrzymałego na zerwanie materiału.
 • Uchwyty mocowane są do łańcucha, ustalając położenie kabla grzejnego w rurze spustowej. Zalecane odległości miedzy sąsiednimi uchwytami powinny wynosić: 30-50 cm.
 • Uchwyty mają za zadanie utrzymanie dystansu między dwoma odcinkami kabla grzejnego biegnącego w rurze spustowej (kable grzejne nie mogą się stykać ze sobą).
 • W rurach spustowych odprowadzających wodę na powierzchnie gruntu, kabel grzejny nie musi być ułożony do końca rury. Może być zainstalowany około 5-10 cm przed końcówką rury spustowej.
 • W przypadku rur spustowych odprowadzających wodę do kanalizacji ściekowej, kabel grzejny powinien być ułożony w rurze spustowej około 1 m poniżej poziomu gruntu. Kabel grzejny samoregulujący może przebiegać w rurze spustowej (zarówno pojedynczo, jak i podwójnie) bez dodatkowych uchwytów i łańcucha. Taki sposób montażu kabla grzejnego w rurach spustowych o długości do 25 m, jest dopuszczalny ze względu na jego wytrzymałość na rozciąganie.
 • W rurach spustowych o większej długości należy kabel mocować do łańcucha lub linki.

Sposób montażu kabla grzewczego w rynnie zewnętrznej. Po lewej za pomocą uchwytów tworzywowych, po prawej za pomocą taśmy stalowej ocynkowanej.

ynny

Montaż kabla w rynnie wewnętrznej

 • W rynnach wewnętrznych o dużych szerokościach (od 0,3 do kilku metrów) należy przewidzieć moce jednostkowe takie jak dla instalacji przeciwoblodzeniowych ziemnych. Przyczyną jest konieczność roztopienia śniegu na dużej powierzchni w krótkim czasie.
 • Kabel grzejny układany jest z obliczonym wcześniej modułem, równomiernie na całej powierzchni rynny.
 • Rynny i rury spustowe wewnętrzne występują zwykle na dachach wielospadowych dużych obiektów. Rynny są różnej szerokości i wykonane są najczęściej w postaci koryt betonowych. Pokrycie powierzchni rynny stanowią różne materiały: blacha stalowa ocynkowana, tworzywa sztuczne, folia bąbelkowa PCW i tym podobne.
 • Kabel grzejny powinien być ułożony równomiernie na dnie rynny. Moduł ułożenia kabla grzejnego nie może być mniejszy niż 5 cm.
 • Sposób mocowania kabla grzejnego do rynny zależy od materiału z jakiego została wykonana. można wykorzystać do tego celu uchwyty klejone lub lutowane do rynny (np.: miedziana taśma montażowa), albo przykleić kabel grzejny bezpośrednio do jej powierzchni (np.: klejem silikonowym na gorąco). Należy przy tym zwrócić uwagę, aby w trakcie montażu nie uszkodzić kabla grzejnego.
 • Powyższe zasady obowiązują również przy montażu kabla grzejnego samoregulującego. Chociaż poszczególne odcinki kabla grzejnego samoregulującego mogą się ze sobą stykać lub krzyżować, należy jednak zapewnić równomierny rozkład mocy na powierzchni rynny. Warunek ten będzie spełniony, gdy zastosujemy uchwyty mocujące.

y

Montaż kabla na dachu

 • Kabel grzejny należy ułożyć na części dachu, przylegającego do rynny.
 • Kabel grzejny powinien być ułożony w postaci pętli przebiegającej wzdłuż linii spadku dachu. Dolne fragmenty pętli kabla grzejnego powinny być umieszczone w rynnie.
 • W przypadku istniejącej instalacji przeciwoblodzeniowej, również w rynnie, dolne fragmenty pętli kabla powinny kończyć się na wysokości krawędzi rynny.
 • Kabel grzejny należy mocować do powierzchni dachu, przy pomocy uchwytów. Można wykorzystać do tego celu uchwyty klejone lub lutowane do rynny (np.: miedziana taśma montażowa), albo przykleić kabel grzejny bezpośrednio do jej powierzchni (np.: klejem silikonowym na gorąco).
 • Powyższe warunki montażu dotyczą również kabla grzejnego samoregulującego.

212122

Montaż kabla na schodach

 • Systemy przeciwoblodzeniowego schodów wykorzystują kable stało oporowe jak i samoregulujące.
 • Kable takie układa się przede wszystkim na stopniach, podstopnie służą jedynie do tranzytu kabla.
 • Montaż kabli należy wykonać jeszcze przed wykonaniem okładziny.
 • Jeśli grubość okładziny jest znaczna 3-5 cm, kable można ułożyć w warstwie klejowej. Przy cienkich okładzinach terakotowych kable należy w pierwszej kolejności przykryć wylewką betonową o grubości minimum 3cm i dopiero na tak przygotowaną powierzchnię, po sezonowaniu naklejać terakotę.
 • Pamiętajmy, że kabli stało oporowych nie należy skracać. Nadmiar kabla można ułożyć przed schodami, co dodatkowo poprawi efektywność całego systemu.
 • Jeśli schody są tzw. niezabudowane (mają dostęp powietrza od spodu), należy zwiększyć moc grzewczą kabli lub zastosować dodatkowe ocieplenie.

zamiast-odsniezania-elektryczne-systemy-przeciwoblodzeniowe_4

Ogrzewanie podjazdu, chodnika

 • Przy wjazdach nachylonych należy przewidzieć możliwość ciągłego odprowadzania stopionej wody. Kanał odpływowy musi w takim przypadku mieć osobny system przeciwoblodzeniowy.
 • Do ogrzewania podjazdu najlepiej wykorzystać maty grzejne o stałej mocy i szerokości, montaż jest wtedy szybki i precyzyjny. S
 • Sposób układania maty zależy od rodzaju nawierzchni. Przy nawierzchniach betonowych matę układa się na równej warstwie chudego betonu. Zabrania się układania mat bezpośrednio na żwirze lub gruzowaniu. Przy kostce brukowej matę należy zamocować w warstwie piasku o grubości minimum 3 cm.

podjazdogrzewanie

źródło:
1) www.instsani.pl
2) www.fachowyelektryk.pl
3) www.ogrzewanie-elektryczne.pl