Tag Archives: nawiewno-wywiewna

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna to zespół urządzeń, które za pomocą elektrycznych wentylatorów wymieniają powietrze w obiekcie. Głównymi wadami tych systemów są ich koszty oraz konieczność konserwacji. Do zalet wentylacji mechanicznej zaliczyć można:

  • uzyskanie potrzebnej ilości powietrza
  • niezależność od czynników atmosferycznych
  • możliwość kontroli i regulacji dopływającego powietrza
  • duża skuteczność
  • możliwość odzysku ciepła

Najprostszą i najtańszą wersją wentylacji mechanicznej jest wentylacja nawiewna oraz wentylacja wywiewna. W pierwszym przypadku wentylator pobiera powietrze z czerpni i tłoczy je do pomieszczenia w którym panuje nadciśnienie.  Nadmiar powietrza usuwany jest samoczynnie przez nieszczelności bądź otwory wentylacyjne na zewnątrz budynku.

wenNAWIEWNA

W przypadku wentylacji wywiewnej wentylator wysysa powietrze z obiektu. Taka praca urządzenia  tworzy w obiekcie podciśnienie, powietrze zostaje samoczynnie zassane poprzez otwory nawiewne.

wenWYWIEWNA

Bardziej zaawansowanym, ale też droższym rodzajem wentylacji mechanicznej jest wentylacja nawiewno-wywiewna i tylko w tym przypadku możemy zastosować rekuperację.

NAW-WYW

źródło:

1) www.instsani.pl
2) www.wentylacja.org.pl