Tag Archives: obliczenia

Obliczanie i dobór grzejników konwekcyjnych

Grzejniki centralnego ogrzewania projektuje się w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną w danym pomieszczeniu. Dobór grzejnika sprowadza się w praktyce do wyznaczenia :  temperatury zasilania w instalacji  temperatury schłodzenia wody w grzejniku  wyznaczenia całkowitego zapotrzebowania na moc cieplna … read more

Obliczanie strat ciepła przewodów

Obliczanie strat ciepła przewodów Obliczanie strat ciepła rurociągów cieplnych sprowadza się do wykonania następujących obliczeń: obliczenie lub ustalenie temperatur nośnika ciepła, temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej powierzchni przewodu, gruncie otaczającym (przy przewodach poprowadzonych w ziemi obliczenie strat ciepła w przewodzie … read more

Obliczanie średnic przewodów grzewczych i ciśnienia dyspozycyjnego

Obliczenia wstępne Obliczeniowy strumień wody dopływającej do poszczególnych grzejników, określa wzór: gdzie: G – obliczeniowy strumień wody w kg/s Qogrz– obliczeniowa moc cieplna grzejnika nie uwzględniająca zysków ciepła [W], cw – ciepło właściwe wody 4186 [J/(kg×K)], tz – obliczeniowa temperatura wody zasilającej instalację … read more

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło

Według normy PN-B-03406:1994 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń określa zależność: gdzie: Qp straty ciepła przez przenikanie, [W], Qw zapotrzebowanie na ciepło wentylacji [W] d1 – dodatek do strat ciepła przez przenikanie dla wyrównania wpływu niskich temperatur powierzchni przegród chłodzących pomieszczenia, d2 – dodatek … read more

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła

Wymagania dotyczące wartości współczynników przenikania ciepła w budynku Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większeniż wartości U(max) określone w poniższej tabeli: Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika … read more

Zapotrzebowanie na gaz – obliczenia

Wielkość szczytowego zużycia gazu przez urządzenia gazowe, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub na danym odcinku instalacji, wyznaczamy wg poniższego wzoru, którego postać zależy od wyposażenia budynku w urządzenia gazowe gdzie:VKG – zużycie gazu przez kuchenkę gazową (KG)  m3/h,fKG – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu … read more

Przewody wentylacyjne – obliczenia hydrauliczne

 Przebieg obliczeń jest następujący: – wyznaczenie ilości powietrza wentylacyjnego dla każdego pomieszczenia w budynku – zaprojektowanie wstępne sieci przewodów wentylacyjnych i urządzeń nawiewnych (wywiewnych) w zależności od typu instalacji – dobór wstępny średnic przewodów na podstawie ilości przepływającego w nich … read more