Tag Archives: obliczenia

Obliczenia strat hydraulicznych w rurociagach – instalacje wodne

OBLICZANIE STRAT HYDRAULICZNYCH W RUROCIĄGACH (CIECZE) STRATY CIŚNIENIA W RUROCIĄGACH Straty liniowe są to straty ciśnienia na długości przewodu, wywołane tarciem wewnętrznym płynu oraz tarciem przepływającej cieczy o wewnętrzną stronę ściany przewodu. Dla przewodów rurowych uznawanych za chropowate, straty liniowe … read more

Pojemność przeponowego naczynia wzbiorczego – obliczenia

WYZNACZENIE POJEMNOŚCI NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO WG PN-B-02414 Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego gdzie: V – pojemność instalacji ogrzewania wodnego, na którą składa się pojemność kotłów lub wymienników, przewodów, grzejników, [m3]. Dla innych płynów objętość ich instalacji. ρ – wg PN gęstość wody … read more