Tag Archives: podział

Naczynia wzbiorcze

Przeznaczenie

Niezależnie od typu instalacji naczynia wzbiorcze pełnią tę samą rolę. Przyjmują nadmiar czynnika grzewczego (lub chłodniczego), gdy ten się rozszerza na skutek wzrostu temperatury i oddają go z powrotem do instalacji, kiedy temperatura w obiegu maleje i spada ciśnienie. Najogólniej mówiąc, naczynia wzbiorcze zabezpieczają instalację przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia.

Budowa

Budowa naczyń jest prosta. Głównym elementem jest zbiornik wykonany ze stali oraz przepona z kauczuku butylowego lub gumy. Oddziela ona część wodną od gazowej, która wypełniona jest najczęściej azotem. Azot w małym stopniu zmienia swoją objętość w wyniku zmian temperatury, gwarantuje więc utrzymanie ciśnienia w naczyniu na stałym poziomie, niezależnie od temperatury otoczenia.

Zbiorniki mniejsze, od 4 do 25 litrów, wiesza się najczęściej bezpośrednio na rurociągu lub przymocowuje do ściany za pomocą specjalnego wieszaka. Naczynia 35-80 litrów mają z reguły możliwość postawienia na ziemi lub montażu na ścianie. Powyżej 80 litrów wykonywane są jako stojące.

Większość stosowanych naczyń posiada tzw. stałą przeponę. Mankamentem tego rozwiązania jest to, że jeżeli nastąpi jej pęknięcie, trzeba wówczas wymienić cały zbiornik. Ten typ naczyń wybierany jest głównie ze względu na swoją niską cenę. Kiedy stosujemy duże zbiorniki, wymiana może być utrudniona. Na przykład zostaną wmurowane drzwi wejściowe do pomieszczenia, a średnica naczynia jest większa. Albo zbiornik zostanie „uwięziony” między innymi urządzeniami lub biegnącymi w kotłowni lub węźle cieplnym rurami. Warto więc czasami zawczasu pomyśleć o naczyniu z wymienną przeponą.

Podział

Naczynia wzbiorcze w instalacji c.o. można ogólnie podzielić na dwa główne typy:

  • sytemu otwartego, bezciśnieniowe
  • systemu zamkniętego, ciśnieniowe

Naczynia otwarte dzielą się dalej na;

  • prostopadłościenne
  • cylindryczne
  • ze stali węglowej
  • miedzi
  • ze stali nierdzewnej

Naczynia zamknięte mogą być:

  • z membraną niewymienną
  • z membraną wymienną
  • z funkcją odgazowywacza lub bez.

Osobna grupę naczyń wzbiorczych stanowią automaty ciśnieniowe stabilizujące ciśnienie wody w instalacji w oparciu o rozbudowaną automatykę.

źródło:
1) www.instalator.pl
2) www.instsani.pl

Głowice termostatyczne

Wymogi prawne W regulacjach prawnych dotyczących instalacji centralnego ogrzewania możemy znaleźć wytyczne do stosowania dotyczące głowic termostatycznych nazywanych regulatorami dopływu ciepła. Przepisy znajdują się w Dzienniku Ustaw nr 75 pozycja 690 z roku 2002 z późniejszymi zmianami. Cytując dosłownie tekst, … read more

Izolacja cieplna

Zadania izolacji Izolacją cieplna nazywamy ogólnie materiał , który chroni pomieszczenie, obiekt, urządzenie przed utratą ciepła. Z punktu widzenia techniki za materiały izolacyjne uważa się tylko takie, których współczynnik przenikania ciepła λ obliczony w temperaturze 20°C jest mniejszy od 0,175 W/mK. W … read more

Spalanie

Definicja spalania Spalaniem nazywamy proces utleniania zachodzący pomiędzy palnymi składnikami paliwa a tlenem z powietrza.  Zewnętrznym  objawem spalania jest wydzielanie się dużych ilości ciepła i powstawanie gazów spalinowych. Najwyższa temperatura spalania występuje przy spalaniu zupełnym, czyli takim przy którym wszystkie … read more